15 ของฝากต้องแวะซื้อ โซนสีสันตะวันออก งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2560

ขนทัพของฝากเด็ดๆ จาก 9 จังหวัดในภาคตะวันออกมาให้ชอปกันแบบจุใจในราคาท้องถิ่น

ถนนสายผ้าไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ช้อปผ้าไหมผืนงาม ราคาไม่แพง

เป็นแหล่งรวมร้านขายผ้าไหมกว่า 60 ร้าน ให้คุณได้เดินเลือกซื้อเลือกหา

หอม-กระเทียม ของฝากโอทอป (OTOP) ชั้นดีจากศรีสะเกษ

มาเที่ยวศรีสะเกษ ต้องนึกถึงของฝากขึ้นชื่อและเก็บได้นาน

ช้อปปิ้ง

คำยอดนิยม