เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ร่วมใจทำความดีเพื่อสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อเร็วๆนี้ มร. จอห์น ไฮเน็ค ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ฮ็อทเชน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด 
(มหาชน) มอบเงินสมทบทุนจากการจำหน่ายเซ็ตเมนูปันน้ำใจ

โดยหักรายได้จากการจำหน่ายเมนูดังกล่าว 
มอบสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ 
ณ มูลนิธิชัยพัฒนา

บุคคลในภาพ

1. มร. จอห์น ไฮเน็ค ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ฮ็อทเชนบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ 4 จากซ้าย

2. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ 3 จากซ้าย

3. นาย สุภัทร์ ไพรสานฑ์กุล ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ) ที่ 2 จากซ้าย

4. นางสาว รุ่งนภา ตั้งประเสริฐกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด On-Premise เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ) ที่ 1 จากซ้าย

5. นางสาว บุษยดา ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาด้านความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ 5 จากซ้าย

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!