อบจ.สมุทรปราการ ยกระดับท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่สากล  เปิดตัวแคมเปญ “กาลครั้งหนึ่งต้องไป@สมุทรปราการ”

อบจ.สมุทรปราการ เปิดตัวแคมเปญกาลครั้งหนึ่งต้องไป@สมุทรปราการ  ชูไฮไลท์ 5 เส้นทางท่องเที่ยวของดีเมืองปากน้ำ  แบ่งตามกลุ่มความสนใจของนักท่องเที่ยว อาทิ เส้นทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติประเพณี  หวังยกระดับภาพลักษณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสู่ระดับสากล

นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.สมุทรปราการ)  เปิดเผยว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  ภายใต้แคมเปญกาลครั้งหนึ่งต้องไป@สมุทรปราการ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการและส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัด จากท้องถิ่นสู่สากล ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวไทยให้มีการรับรู้อย่างกว้างขวางและเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้แคมเปญกาลครั้งหนึ่งต้องไป@สมุทรปราการ  แบ่งออกเป็น 5 หมวดประกอบด้วย

1.กาลครั้งหนึ่ง วิถีวัฒนธรรม 100 ปี : ประเพณีสงกรานต์กับประเพณีรับบัว / วัดสาขลากับพิพิธภัณฑ์

2.กาลครั้งหนึ่ งแห่งเอกราชชาติไทย : พระสมุทรเจดีย์กับป้อมพระจุลจอมเกล้า

3.กาลครั้งหนึ่ง คงไว้ความพอเพียง : โครงการคลองลัดโพธิ์ / โครงการลูกพระดาบส

4.กาลครั้งหนึ่ง ชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ : สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ / บางปู

5.กาลครั้งหนึ่ง สืบสานเอกลักษณ์ภูมิปัญญา : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง กับสินค้า OTOP / อาหารขึ้นชื่อ ได้แก่ กุ้งเหยียด ปลาสลิด มะม่วงน้ำดอกไม้ ขนมจาก ขนมเกษรดอกลำเจียก / วิถีชุมชนบ้านธูปหอม ผ้าบาติก

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในด้านการท่องเที่ยว ทั้งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม และที่สำคัญอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครจนบางครั้งกลับถูกมองข้ามไป  แคมเปญดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการรวบรวมของดีของเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ มาจัดหมวดหมู่ ให้ตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยว

โดยนำเสนอผ่านงาน Exhibition   ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ พร้อมจัดแฟมทริปพาสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ลงสัมผัสวิถีชุมชนและความงามของแหล่งท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผ่นพับท่องเที่ยวสมุทรปราการ 2 ภาษา (ภาษาไทยอังกฤษ) จำนวน 40,000 ชุด  เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การแสดงแผนที่และข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแจกแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิ

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักมุ่งเน้นในการเจาะกลุ่มคนกรุงเทพ และพื้นที่ใกล้เคียง  กลุ่ม Expat (ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย)  และนักท่องเที่ยวกลุ่ม Transit ที่ต่อเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีจำนวนหลายล้านคนต่อปี ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคง

อย่างไรก็ดี การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนั้นยังคงมุ่งเน้นในการผลักดันให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยว ที่มีบทสำคัญต่อไปในอนาคต สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุด

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!