ททท.เปิดโครงการ “วิชา๙หน้า”ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ดึง 9 คนดังร่วมสืบสานปณิธานพ่อ

ททท. เปิดตัวโครงการ “วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ต่อยอดศาสตร์พระราชาในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน ดึง 9 คนดังร่วมสืบสานปณิธานพ่อ

ด้วยการลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านวีดีโอสารคดี ชุด “วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ นำโดย กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, ยุทธศักดิ์ สุภสร, กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, โหน่ง วงศ์ทนง, บอย โกสิยพงษ์ เป็นต้น

พร้อมลงพื้นที่จัดเวิร์คช้อปเพิ่มศักยภาพชุมชน เตรียมความพร้อมตามแผนแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนเศรษฐกิจ

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำโครงการ “วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยการน้อมนำหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อันเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เกิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

สำหรับโครงการ “วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ นั้นเป็นการนำเสนอศาสตร์พระราชาในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและคนรุ่นใหม่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

1) นิทรรศการมีชีวิต กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9

2) วีดีโอสารคดี ชุด “วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ นำเสนอ 9 วิชา ผ่าน 9 บุคคล ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในแวดวงต่างๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดแต่ละ “วิชา” ที่ได้ไปสัมผัสจริงในชุมชนต่างๆ

โดยมีศาสตร์พระราชาเป็นแกนหลักของแต่ละ “บท” ผ่านการ “ท่องเที่ยวชุมชน” ที่แต่ละชุมชนได้น้อมนำหลักการและแนวคิดของพระองค์ มาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและพัฒนาชุมชนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

นำเสนอผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเกิดการรับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจ “ศาสตร์พระราชา” อันเปรียบเสมือน “วิชาของพ่อ” ที่ทรงใช้พัฒนาชีวิตคนไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งวิดีโอสารคดี ทั้ง 9 เรื่อง ประกอบด้วย

1. วิชาปรุงไทยในใจคน : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
โดย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. วิชาชลปราการ : เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
โดยคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3. วิชาหมอดิน : ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี
โดยคุณบอย โกสิยพงษ์ นักแต่งเพลงชื่อดัง

4. วิชาหลอกฟ้า : ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยคุณกรรณ สวัสดิ์วัฒน์ ณ อยุธยา นักแสดงหล่อมาดเซอร์

5. วิชาธรรมชาติสามัคคี : โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดําริภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
โดยคุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร a day และ The Standard

6.วิชาตำนานพันธุ์ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร
โดยคุณวิศุทธิ์ พรนิมิตร นักวาดภาพประกอบ เจ้าของลายเส้น น้องมะม่วง, ควันใต้หมวก, hesheit

7. วิชารักแรงโน้มถ่วง : โครงการแก้มลิงในพระราชดำริทุ่งทะเลหลวง จ.สุโขทัย
โดยคุณสุชาณัฐ ชิดไทย บล็อกเกอร์สุดครีเอทีฟเจ้าของเพจ “คนตัวจิ๋ว”

8. วิชาปลูกรักษ์ : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
โดยน้องชื่นใจ และคุณแม่-คุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล อดีตบรรณาธิการและนักเขียน สำนักพิมพ์ polka dots และลูกสาวไอดอลวัยจิ๋วขวัญใจชาวเน็ต

9. วิชานิเวศปฐมวัย : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี
โดยคุณชุดารี เทพาคำ เชฟตาม Top Chef Thailand คนแรกของประเทศไทย

โดยผู้ที่สนใจ สามารถชมวิดีโอสารคดีทั้ง 9 ตอน ได้ทาง Facebook Fan page : เที่ยวไทยเท่

3) ททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจจัดเวิร์คช้อปพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศของกลุ่มจังหวัด

โดยมุ่งเน้นในการต่อยอดศาสตร์พระราชาในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข้งและยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดโอกาสด้านการท่องเที่ยวตามมาอีกมากมาย

4) ททท.ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำหนังสือ “วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ จำนวน 50,000 เล่ม

สำหรับผู้ที่สนใจ ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!