เขาคิชกุฏจันทบุรี | คลิกเดียวกินเที่ยวทุกวัน - ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก การเดินทาง - TRIPTRAVELGANG.COM

ยิ่งใหญ่สุดๆ งานนมัสการพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ จันทบุรี หนึ่งปีมีครั้งเดียว

17 January 2014

หนึ่งปีมีครั้งเดียว งานนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2557