เที่ยวเชียงใหม่ ชมกล้วยไม้กว่า 30,000 ต้น อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ชวนชมความงดงามของกล้วยไม้กว่า 30,000 ต้น ที่ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดแสดงไว้เต็มพื้นที่ของเรือนกล้วยไม้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาชมงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่จะจัดยาวจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

เที่ยวเชียงใหม่ (1)

เที่ยวเชียงใหม่ (3)

ภายในงานยังมีประติมากรรม ต้นไม้ของพ่อ ที่ประดิษฐ์จากกล้วยไม้ออนซิเดียมสีเหลืองทั้งต้น และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปอยู่หลายจุด รวมทั้งกล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมที่กำลังบานสะพรั่งมีสีสันสวยงามท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่น สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ชมเป็นอย่างมาก

เที่ยวเชียงใหม่ (2)

สำหรับ “งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์”(ROYAL PARK RAJAPRUEK)” ภายใต้ชื่องาน “เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน…เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ” นั้น มี 9 จุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดชม

เที่ยวเชียงใหม่ (4)

นำโดยการเกี่ยวข้าวและสีข้าว การแสดง 3 ดำ มหัศจรรย์ ตามแนวพระราชดำริ การเลี้ยงปลาในกระชัง การปลูกพืช ผัก และไม้ผล Food bank สาธิตการทำหัตถกรรมจากเฮมพ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการทำเกษตรจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จโดยการน้อมนำตามแนวพระราชดำริ

เที่ยวเชียงใหม่ (5)

และกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการจัดเสวนาทางด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของสำนักวิจัย และสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานที่ทุกคนไม่ควรพลาดชม

นอกจากนี้ก็ยังมีอีก 8 จุดไฮไลท์ ได้แก่ นิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา ณ หอคำหลวง/ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง ดั่งคำขวัญที่ว่า “โครงการหลวง ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก”/ ล้านเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง ร.9 / ร่วมรังสรรค์ สร้างสังคมที่ดีผ่านหน่วยงานภาคี

ชมไม้ดอกเมืองหนาวนับล้านดอกจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง/ เส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล / ตลาดสินค้าเกษตร

กิจกรรมพิเศษและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 18.00 น. ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-114110-5

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!