งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2559

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 59-2

เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านทะเลน้อย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม (วัดทะเลน้อย) อ.แกลง จ.ระยอง

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 59-4

การจัดงานนี้มีแนวคิดเพื่อสืบสานอัตลักษณ์อันเก่าแก่ของหมู่บ้านทะเลน้อย ทุกท่านจะได้สัมผัสวิถีถิ่น อาทิ อาหารพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้าน และการทำนาของชาวระยอง เป็นต้น อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานมรดกทางภูมิปัญญา นำมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 59-6

นางกนกกิตติกา  กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่อยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม โดยในวันที่ 28 ธันวาคมจะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื่องในวันพระราชสมภพ ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จ-พระเจ้าตากสินมหาราช นิทรรศการตามรอยพ่อหลวงของแผ่นดิน และการแสดงมหกรรมดนตรีไทย

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 59-7

และในวันที่ 29 จะมีพิธีเปิดงานโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (นายปิยะ ปิตุเตชะ) เป็นประธานพิธี ทุกท่านจะได้รับฟังการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-พลอดุลยเดช และการแสดงโขน

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 59-5

ทั้งนี้ในทุกๆ วันของงานทุกท่านจะได้ชมการละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตการปรุงอาหารพื้นบ้าน ขนมไทย และน้ำสมุนไพร ณ ลานภัตตาคารบ้านทุ่ง และผ่อนคลายไปกับการทำสปาบ้านทุ่งด้วย

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 59-3

จึงขอเรียนเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2559 ในวันและเวลาดังกล่าว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย นายปรีชา สรรเสริญ โทร 081-864-9086 

หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง โทร 0-3565-5420-1 

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!