ชวนเที่ยวงานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 60 @ สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์

จังหวัดนครปฐม  ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี สมาคมและชมรมกล้วยไม้ทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 60 ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2560 ณ สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

งานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 60-1

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานการส่งออก ทำให้เกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการผลิตและการส่งออก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

งานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 60-2

ภายในงานมีการประกวดกล้วยไม้ และกล้วยไม้ตัดดอก หลากหลายสายพันธุ์ เช่น กล้วยไม้สกุลหวาย สกุลม๊อคคาร่า สกุลแวนด้า สกุลแคทรียา การประกวดการจัดไม้หมู่ 50 ต้น การประกวดไม้ประดับ  จัดสวนกล้วยไม้ และประดับตกแต่งโชว์อย่างตระการตา

งานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 60-3

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น จากเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มืออาชีพ เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าของเกษตรกรราคาถูก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 034-259612-13

คุณสุวรรณ หิรัญวราวุฒิกุล โทร. 081-7511747

คุณบัญญัติ บุบผาทอง โทร. 083-9997924

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!