ททท. ขอเชิญเที่ยวงานกิจกรรม งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ปี 2560

จังหวัดระยอง มีพื้นทีชุ่มน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ตามอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง 25602

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมแรลลี่จักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-ปลูกป่าพาปั่น  การทำบุญสืบชะตาบึง การแข่งขันเรือพาย การประกวดธิดาม่าม้าหมุด  นิทรรศการทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าชุมชนและพรรณไม้นานา ฯลฯ

ซึ่งทางจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาธรรมชาติ พรรณไม้ และเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดงาน อันจะเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และยกระดับการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายของนักท่องเที่ยว ได้ทราบประวัติความเป็นมา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

นางกนกกิตติกา  กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมเที่ยวงานกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ในระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมธรรมชาติภายในบึงของสวนพฤกษศาสตร์  ดูนก และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทร. 0-3863-8880-1 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง โทร. 0-3865-5420-1 

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!