ททท.ระยอง เตรียมจัดงาน “รักษ์แสม ที่เนินฆ้อ” (แต่งงานปู) ต้อนรับวันวาเลนไทน์

ณ เวทีโซนสีสันตะวันออก งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยองร่วมกับ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

แถลงข่าวจัดกิจกรรม “รักษ์แสม ที่เนินฆ้อ” (แต่งงานปู) ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สะพานรักษ์แสม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดระยองและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและป่าชายเลนของสะพานรักษ์แสม

รักษ์แสม ที่เนินฆ้อ เที่ยวระยอง แกลง (1)

สะพานรักษ์แสม เป็น สะพานที่เกิดจากชาวบ้านร่วมกันสร้างสะพานไม้ข้ามไปอีกฝั่ง เพื่อเดินทางไปดูแลคอกปูแสม พันธุ์สัตว์น้ำและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และมีการเปลี่ยนมาสร้างเป็นสะพานแขวนที่สวยงามมีความยาว 80 เมตรเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติและไม่ขวางทางเรือที่สัญจรไปมา พร้อมทั้งยังสร้างสะพานเดินชมป่าชายเลนยาว 90 เมตรอีกด้วย

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติของริมคลองสองฝั่ง ต้นโกงกางและต้นแสมอายุกว่า 100 ปี อีกทั้งสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ในที่เดียวกัน จึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวคู่รักนิยมเดินทางมาถ่าย Pre-wedding

รักษ์แสม ที่เนินฆ้อ เที่ยวระยอง แกลง (2)

นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่นๆได้ อาทิ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่ตัดกับความงามของทุ่งโปรงทอง ชมความสวยงามของอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส สัมผัสวิถีชีวิตของแบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านทะเลน้อย และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดจันทบุรีผ่านถนนเฉลิมบูรพาชลทิตซึ่งเป็นถนนเลียบทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทย

รักษ์แสม ที่เนินฆ้อ เที่ยวระยอง แกลง (3)

นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง เปิดเผยว่า กิจกรรมเด่นของรักษ์แสมที่เนินฆ้อ คือ การจัดงานแต่งงานปู โดยนำปูแสมฝ่ายเจ้าบ่าวจากจังหวัดจันทบุรี ชื่อนายแสมศักดิ์ คุ้งกระเบน มาสู่ขอปูแสมฝ่ายเจ้าสาวในตำบลเนินฆ้อ ชื่อนางสาวศรีแสม เนินฆ้อ โดยจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีเช่นเดียวกับการแต่งงานคน มีการส่งตัวเข้าหอเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปูแสมและปูดำ

รักษ์แสม ที่เนินฆ้อ เที่ยวระยอง แกลง (4)

และพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นมีการล่องเรือชมความงามของธรรมชาติสองข้างทางของสะพานรักษ์แสม สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนประมงพื้นบ้าน และเป็นการผลักดันให้สะพานรักษ์แสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ปูแสม ปูดำ สัตว์น้ำและทรัพยากรตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าสูงสุด

รักษ์แสม ที่เนินฆ้อ เที่ยวระยอง แกลง (5)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ททท.สำนักงานระยอง โทรศัพท์ 0 3865 5420-1 สำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลงจังหวัดระยอง โทรศัพท์. 0 380 37611 หรือ www.facebook.com/TatRayongOffice

 

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!