มหกรรมเรือนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีอาเซียน

ณ เวทีกลางโซนสีสันตะวันออก งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2560 @ สวนลุมพินี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา และ กองทัพเรือ แถงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมมหกรรมเรือนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีอาเซียน

เที่ยวตะวันออก (1)

กองทัพเรือไทย ได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน” โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน โดยมอบหมายให้กองทัพเรือไทยเป็นหน่วยดำเนินการ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือในด้านการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งและมีบทบาทสำคัญในอาเซียนมาโดยตลอด

เที่ยวตะวันออก (5)

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเชิญเรือรบจากประเทศพัธมิตรเข้าร่วมการสวนสนามทางเรือนานาชาติ และในช่วงกลางคืน เรือรบจะจอดทอดสมอพร้อมประดับไฟสวยงาม,  มีการเดินพาเหรดของกำลังพลจากเรือรบนานาชาติ, การจัดนิทรรศการ และการสัมมาวิชาการ รวมทั้งเชิญบุคคลสำคัญและผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

โดยวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กองทัพเรือไทยได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ (ASEAN International Fleet Review 2017) ซึ่งรัฐบาลได้บรรจุเป็นกิจกรรมหลักระดับประเทศในแผนงานการจัดกิจกรรม ณ บริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

เที่ยวตะวันออก (3)

สำหรับรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติฯ ประกอบด้วย

1. กิจกรรมทางทะเล การสวนสนามทางเรือนานาชาติของกองทัพเรือมิตรประเทศสมาชิกอาเซียนราว 40 ประเทศ, การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน (ครั้งที่ 11) และการฝึกผสมแบบพหุภาคีอาเซียน (ครั้งที่ 1)

2. กิจกรรมทางบก ร่วมกับเมืองพัทยาจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัว, จัดนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์, การร่วมเดินพาเหรดของกำลังพลจากเรือรบประเทศสมาชิกอาเซียน, การแสดงพลุนานาชาติ และการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี

เที่ยวตะวันออก (5)

คาดว่ากิจกรรมดังกล่าวฯ จะช่วยส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยและบทบาทของกองทัพเรือในภูมิภาคอาเซียน

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือของประเทศสมาชิกอาเซียน และมิตรประเทศอื่น ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะทำให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง และมีบทบาทสำคัญในอาเซียนมาโดยตลอด อีกทั้งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เที่ยวตะวันออก (4)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ 038 423 990 / 038 427 667  หรือ www.tourismthailand.org/chonburi

อีเมล์ : tatchon@tat.or.th, Facebook : ททท. สำนักงานพัทยา

#—————————#

ติดตามเรื่องราวการเดินทางสนุกๆ จากพวกเราได้ทุกวันคิดถึงที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก คิดถึงเรา TripTravelGang: ทริปทราเวลแก็งค์ คลิกเดียว…กินเที่ยวทุกวัน

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!