ชวนร่วมงาน “เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย” สระบุรี

จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล และวัดพระพุทธฉาย ร่วมกันจัดงาน “เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระฉาย”

ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี

เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา วัดพระพุทธฉาย 2560 สระบุรี 6

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงโปรดให้มีการเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชาในคราวเสด็จนมัสการพระพุทธฉาย เมื่อปี 2403 และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2560

เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย 2560 สระบุรี5

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

– วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. พิธีเปิดงานพิธีห่มผ้าหลวงพ่อโต (พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่) และจัดขบวนแห่เสลี่ยงเทียนจากบริเวณโรงเรียนวัดพระพุทธฉายมายังวัดพระพุทธฉาย ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ ได้จัดให้มีการประกวดขบวนแห่และการประกวดเสลี่ยงเทียนด้วยทั้งนี้เสลี่ยงเทียนทั้งหมดนี้จะจัดแสดงให้ประชาชนชมตลอดงาน

เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย 2560 สระบุรี1

– วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ช่วงเช้าเวลา 07.00 น. มีการทำบุญตามประเพณี ปิดทอง ไหว้พระพุทธฉาย ถวายสังฆทาน ทำบุญห่มผ้าหลวงพ่อโต ปิดทองรอยพระพุทธบาท ส่วนกิจกรรมในช่วงค่ำ เริ่มเวลา 19.00 น. พิธีเวียนเทียนรอบเขาพระพุทธฉาย และพิธีแห่ผ้าน้อยถวายเป็นพุทธบูชา

เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย 2560 สระบุรี4

– วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 มีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ช่วงเย็นเริ่มเวลา 16.00 น. ประธานในพิธีร่วมกับคณะสงฆ์ และประชาชนร่วมแห่ผ้า น้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยนำผ้าที่พุทธศาสนิกชนได้ฝากชื่อเอาไว้ที่ผ้าสืบชะตาตนเอง ขึ้นไปห่มบนยอดมณฑปของรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา

เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย 2560 สระบุรี3

นอกจากนี้ บริเวณหน้าวัดพระพุทธฉาย ยังจัดให้มีตลาดวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมและตลาดนัดเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม ชิม และซื้อเป็นของฝากกลับบ้านด้วย

เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา วัดพระพุทธฉาย 2560 สระบุรี 1

และขอเชิญชวนคณะข้าราชการทุกหมู่เหล่า พ่อค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมงานประเพณีอันงดงาม ด้วยการแต่งกายตามแบบชุดในรัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป

เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา วัดพระพุทธฉาย 2560 สระบุรี 2

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี โทร. 036 266 617
หรือ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 035 246 076-7 ทุกวันในเวลาราชการ
หรือติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage : Tat Ayutthaya และ www.เที่ยวภาคกลาง.com

กำหนดการเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ในสมัยรัชกาลที่ 4
…………………………………………

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 17.00 น. – ชมขบวนแห่เสลี่ยงเทียนพร้อมกัน ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย ตั้งริ้วขบวน เพื่อเคลื่อนขบวนไปยังวัดพระพุทธฉาย
เวลา 18.00 น. – การประโคมสมโภชบูชาพระพุทธฉาย
เวลา 18.30 น. – ขบวนแห่เสลี่ยงเทียน ถึงวัดพระพุทธฉาย
เวลา 18.39 น.
– ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณประรำพิธีหน้าลานวัดพระพุทธฉาย
– วงดุริยางค์ทหารบกที่ 18 บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
– ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
– นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน
– ประกาศผลการแข่งขันการประกวดขบวนแห่เสลี่ยงเทียน ประจำปี 2560
– ประกาศผลการแข่งขันการประกวดเสลี่ยงเทียน ประจำปี 2560
– มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
– มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน องค์กร ที่สนับสนุนการจัดงาน
– ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
– ประธานในพิธี เดินทางไปขึ้นพระอุโบสถ ประกอบพิธีห่มผ้าหลวงพ่อโตที่ประดิษฐานด้านหลังพระอุโบสถ
– ประธานในพิธีปิดทองรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ในมณฑปพระพุทธบาท
– ประธานในพิธี และคณะเยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม และวงดนตรีจากเวทีชิงช้าสวรรค์

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 “วันมาฆบูชา”
เวลา 07.00 น. – ทำบุญตักบาตรตามประเพณี
เวลา 17.00 น. – การประโคมสมโภชบูชาพระพุทธฉาย
เวลา 19.00น.
– ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณประรำพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลประธาน ในพิธี กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
– ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม ศาสนพิธีกรอาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
– ประธานในพิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน
– ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
– พระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานสงฆ์จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าว คำบูชาวันมาฆบูชา
– ศาสนพิธีกรเชิญเจ้าหน้าที่จุดเสลี่ยงเทียนตามลำดับหน่วยงาน
– เจ้าหน้าที่จุดเทียนให้ประธานในพิธีเพื่อเตรียมเวียนเทียน
– ประธานสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ เวียนเทียนรอบเขาพระพุทธฉาย 1 รอบ
– ประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเดินลงจากเขา นำเทียนและดอกไม้วางไว้บริเวณหน้าพระพุทธฉายตามจุดที่กำหนด

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 07.00 น.
– ทำบุญตักบาตรตามประเพณี
– ปิดทองไหว้พระพุทธฉาย
– ฝากชื่อไว้ที่ผ้า สืบชะตาตนเอง
– ทำบุญห่มผ้าหลวงพ่อโต
– ปิดทองรอยพระพุทธบาท
เวลา 16.00 น.
– ประธานในพิธีร่วมกับคณะสงฆ์ และประชาชนร่วมแห่ผ้า น้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยนำผ้าที่พุทธศาสนิกชนได้ฝากชื่อเอาไว้ที่ผ้า สืบชะตาตนเอง ขึ้นไปห่มบนยอดมณฑปของรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา
– ชมศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม
หมายเหตุ : การแต่งกายย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 4
การประโคมสมโภชพระพุทธฉายมีทั้ง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!