งาน “เทศกาลตกกุ้งแม่น้ำนานาชาติ ครั้งที่ 1″ @ อุทยาน ร.2 อัมพวา

ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมงาน“เทศกาลตกกุ้งแม่น้ำนานาชาติ ครั้งที่ 1 “Amphawa River Prawn Fishing Tournament 2017” ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2560  เวลา 10.00น.- 20.00 น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามและชมรมการท่องเที่ยวสมุทรสงคราม จัดงาน “เทศกาลตกกุ้งแม่น้ำนานาชาติ ครั้งที่ 1 “Amphawa River Prawn Fishing Tournament 2017” ชิงโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โล่รางวัลปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2560  เวลา10.00 น. – 20.00 น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด 1ใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด และ 1 ใน 9 จังหวัดสุดยอดน่าเที่ยวของภาคกลาง เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย

โดยเฉพาะแม่น้ำลำคลอง วิถีชีวิตของชาวบ้านจึงสอดคล้อง ผูกพันกันกับสายน้ำ และยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนออกมาเป็นภาพที่สามารถพบเห็นได้ทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนดังสมญานาม “เมืองสายน้ำ สามเวลา” 

นอกจากแสงหิ่งห้อยที่เราได้สัมผัสในยามค่ำแล้ว ยังคงมีอีกแสงที่ส่องสว่างไปตามริมน้ำ นั่นคือแสงจากเรือตกกุ้ง ของชาวบ้านที่มีอาชีพในการตกกุ้งก้ามกราม หรือกุ้งแม่น้ำ นับเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านริมน้ำมาช้านาน

เทศกาลตกกุ้งนานาชาติ ครั้งที่ 1 นั้น นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว สร้างความตระหนักให้ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เห็นคุณค่าของแม่น้ำแม่กลอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาการตกกุ้งในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอีกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรมแข่งขันตกกุ้งนานาชาติแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิการแสดงบนเวทีของเยาวชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เดินชมตลาดแม่กลอง(จำลอง)ย้อนยุค นิทรรศการน้ำคือชีวิตนิทรรศการความเป็นมา เมืองแม่กลอง  นิทรรศการวิถีชีวิตชาวสมุทรสงคราม นิทรรศการโชว์พันธุ์กุ้ง การแสดงวิถีชีวิตพรานเบ็ดกับเรือตกกุ้ง การสาธิตการทำเบ็ดตกกุ้ง เป็นต้น

นอกจากกิจกรรมภายในงานดังกล่าวมาแล้วนั้น ยังสามารถเยี่ยมชม โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการตามแนวพระราชดำริ ดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชาวอัมพวา ร่วมสนับสนุนสินค้าจากโครงการพระราชดำริฯ สินค้าชุมชนจากชาวบ้านในพื้นที่ หรือ แวะเลือกซื้อสินค้าจากตลาดน้ำอัมพวา ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดงานได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โทร. 0 3475 16 66

หรือ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร.0 3475 2847-8  E-mail: tatsmsk@tat.or.th 

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!