อพท. น่าน จัดกิจกรรม ตามรอยพระบาทยาตรา เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อพท. น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรม “ตามรอยพระบาทยาตรา เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคนและกิจกรรม หวังใช้ท่องเที่ยวสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท.
พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน และคณะผู้มีเกียรติร่วมแถลงข่าว 

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า เพื่อแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและจังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนรวม 22 ครั้ง ด้วยความรักความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกร โดยพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดสร้างอาคารพิทักษ์ไทยเพื่อรองรับทหารไทยที่บาดเจ็บจากการสู้รบกับผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์เมื่อครั้งอดีต

และจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดน่าน พร้อมพระราชทานนาม “ราชานุบาล” ให้แก่โรงเรียนดังกล่าว กิจกรรมสำคัญในนิทรรศการครั้งนี้ จึงจัดออกมาในรูปแบบการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยังยืน ในหัวข้อทศพิธราชธรรมและหลักการทรงงาน 23 ประการ รวมถึงการจัดแสดงภาพถ่ายหาดูยากของในหลวงรัชกาลที่ 9 ​

ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวอีกว่า น่านเป็นพื้นที่พิเศษลำดับที่ 6 ของ อพท. โดยในการประกาศพื้นที่พิเศษแห่งนี้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาภายใต้แนวคิด “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต” ซึ่งในพื้นที่พิเศษแห่งนี้ อพท. ยังได้จัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อสวก และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเวียง เพื่อเป็นต้นแบบด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ท้องถิ่น มานำเสนอเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์เมืองน่าน อพท. ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือภายใต้แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” โดยในปี 2559 สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนภายใต้แบรนด์ดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 31,487 บาท สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.- ธ.ค. 59)ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์น่านเน้อเจ้า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วเป็นจำนวน 11,546 บาท เติบโตร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับข้อมูลกิจกรรม นิทรรศการ“ตามรอยพระบาทยาตรา เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 16-19 มีนาคม 2560 ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ประกอบด้วย

1. นิทรรศการ “ความรักของพ่อ” ชมภาพการเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดน่านทั้ง 22 ครั้ง

2. การบอกเล่าเรื่องราวประกอบภาพ “ฉันไว้ใจเธอ” โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ในวันที่ 16 มีนาคม 2560

3. การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา จากสถานศึกษา 5 สถาบันของจังหวัดน่าน และมณฑลทหารบกที่ 38 น่าน

4. การแสดงนิทรรศการหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชีวิต จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

5. ร่วมสร้างผลงานนิทรรศการ “รูปพ่อที่ลูกมี” ด้วยการส่งรูปสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีอยู่ที่บ้าน รูปเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รูปเข้าเฝ้าถวายงาน มาจัดแสดงผ่าน Facebook สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดยผู้จัดส่งรูป 500 ภาพแรกจะได้รับ “ตุงมงคล” ที่จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะและผ่านการพุทธาภิเษก ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง และวัดสวนตาล เป็นของที่ระลึก หรือ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความรักความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

6. รับประทานอาหาร “เมนูพอเพียง” โดย เชฟ จากชมรมที่พักจังหวัดน่าน สำหรับผู้เข้าชมงานนิทรรศการทุกคนสามารถลงทะเบียนที่บริเวณหน้าสถานที่จัดงานเพื่อรับโปสการ์ดภาพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ ณ อาคารพิทักษ์ไทย เมื่อปี พ.ศ. 2513

 #—————————#

ติดตามเรื่องราวการเดินทางสนุกๆ จากพวกเราได้ทุกวันคิดถึงที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก คิดถึงเรา TripTravelGang: ทริปทราเวลแก็งค์ คลิกเดียว…กินเที่ยวทุกวัน

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!