เที่ยวงานมหานครผลไม้ จ.จันทบุรี ปี 2560 “ปลูกดี กินดี” 3-11 มิถุนายน

จันทบุรี เตรียมจัดงาน มหานครผลไม้ 2017 FRUITPITAL FAIR ตามสโลแกน “ปลูกดี กินดี” ในระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วน จ.จันทบุรี ริมถนนสุขุมวิท อ.เมืองจันทบุรี

งานมหานครผลไม้ 2017 FRUITPITAL FAIR เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ ความเป็นมหานครผลไม้ของภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง และตราด) หรือศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม ทั้งด้านการผลิตและการตลาด และเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้ตลอด

Value Chain ภายในงานแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย

โซน A : Fruit Shopping ร้านค้าผลไม้แปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และ เครือข่าย OTOP ระหว่างภูมิภาค

โซน B : Fruit Farming ร้านค้าผลไม้สด (ปลอดภัยและอินทรีย์) และกิจกรรมของสภาเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 10 อำเภอ

โซน C : Fruit Learning ส่วนจัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร การค้าผลผลิตทางการเกษตร การอบรมสัมมนา การจับคู่ทางธุรกิจ

โซน D : Fruit Loving นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกดี กินดี ใต้ร่มพระบารมี”

โซน E : Fruit Playing การจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร ร้านค้า สินค้า อุปโภค บริโภค

นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัด ควบคู่ไปกับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้ ที่ปีนี้เริ่มให้ผลผลิตและบางสวนเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เยี่ยมชม อิ่มอร่อยกับผลไม้สดจากสวนในราคายุติธรรม

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.จันทบุรี หรือที่ ททท.สำนักงานระยอง โทรศัพท์ 0-3865-5420-1

#—————————#

ติดตามเรื่องราวการเดินทางสนุกๆ จากพวกเราได้ทุกวันคิดถึงที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก คิดถึงเรา TripTravelGang: ทริปทราเวลแก็งค์ คลิกเดียว…กินเที่ยวทุกวัน

 

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!