มหกรรมท่องเที่ยว และเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัยจังหวัดนครปฐม 2560

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กำหนดจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยว และเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัยจังหวัดนครปฐม” ตอนท่องเที่ยวสุขใจ กินกุ้งตัวใหญ่ ไปหุ่นขี้ผึ้ง

ในระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม และประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต สินค้าประมงของจังหวัดนครปฐมให้มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ของธุรกิจประมงในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

และการนำทรัพยากรประมงมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เชื่อมโยง และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้ส่งออกต่อยอดธุรกิจสัตว์น้ำให้เข็มแข็งครบวงจร

ภายในงานพบกับการออกบูธจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ที่พัก ในจังหวัดนครปฐม ถนนคนเดินย้อนยุค จำหน่ายของฝากของที่ระลึก การจัดนิทรรศการ “นครปฐม เมืองแห่งการประมงที่ก้าวหน้าและยั่งยืน”  บริการรถรางนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในอำเภอนครชัยศรี

การแข่งขัน กินสัตว์น้ำ หลากหลายชนิด อาทิ กุ้งก้ามกราม  กุ้งขาว ปลานิล เนื้อจระเข้ ฯลฯ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดและแข่งขัน ระบายสี วาดภาพสัตว์น้ำ ชิงเงินรางวัล และของรางวัลมากมาย กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจการค้าสัตว์น้ำ

การออกร้านจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประมง ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าแปรรูป อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มากมาย  เวทีการให้ความรู้ แนะนำอาชีพ และสาธิตทางด้านประมง

พิเศษ สุดๆ กับการเปิดตัวครั้งแรกของโต๊ะจีนซีฟูดส์ที่แรกและที่เดียวของจังหวัดนครปฐม งานนี้งานเดียวเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  โทร. 034-340034 – 6

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โทร. 034-332607,034-332061

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!