ททท.แถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2561

ททท.แถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวปี 2561  ตั้งเป้าหมายเติบโตร้อยละ 8 ปูแนวทางเจาะตลาดศักยภาพรายกลุ่ม ทั้งในและต่างประเทศ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2561 โดยททท.ตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 8 พร้อมวางแนวทางสำหรับการทำการตลาดแบบกลุ่มศักยภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ททท. ผู้บริหาร ททท. และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ได้กล่าวถึงภาพรวมการทำตลาดด้านการท่องเที่ยว ตลอดปี 2560 ว่า ททท.ได้นำแนวคิด Thailand 4.0 เดินหน้าสร้างการรับรู้ต่อจุดขายหลัก “Thai Local Experience” ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

โดยตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นกลุ่มผู้ที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาทแล้ว ยังทำการตลาดแบบเจาะจงในกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงเปิดตัวโครงการท้าเที่ยวข้ามภาคเพื่อสร้างกระแสการเดินทางของกลุ่ม Gen Y

และสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดกลางบนและกลุ่ม First visit  มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ  สะท้อนถึงผลของการปรับโครงสร้างตลาดและขยายฐานตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีสัญญาณฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

และพบว่าการกระจายตัวเชิงช่วงเวลาของนักท่องเที่ยว ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ มีการเดินทางเชื่อมโยงและเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดรองเพิ่มมากขึ้น   ททท.จึงคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2560 ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศเติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนดไว้คือประมาณร้อยละ 8

และสำหรับปี 2561 ททท.ตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว ไว้ร้อยละ 8 ตามที่รัฐบาลกำหนด และยังคงมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน และจะผลักดันแนวทางการทำตลาด 3 แนวทาง

คือการสร้างกระแสการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเพื่อชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยว  การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สินค้าท่องเที่ยวไทย และขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่สัมผัส Thai Local Experience  ผ่านวิถีการกิน

โดยทิศทางการส่งเสริมการตลาดในประเทศ ยังคงให้ความสำคัญกับการเจาะกลุ่มศักยภาพผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่โครงการท้าเที่ยวข้ามภาคตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวคือการค้นพบตัวเองในกลุ่ม Gen Y “โครงการเก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทย  มอบสิทธิพิเศษในการเดินทาง ให้กับนักท่องเที่ยววัยเก๋า กลุ่มผู้สูงอายุ 

โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus”  เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยวขยายผลโดยร่วมมือกับพันธมิตรนอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (สถานีบริการน้ำมันโรงภาพยนตร์และห้างสรรพสินค้า) ในการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม

รวมทั้งต่อยอดแคมเปญสื่อสารในประเทศ ภายใต้แคมเปญท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งโดยมุ่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริงหลังจากได้สร้างการรับรู้ในปีที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดหนึ่งประสบการณ์ลึกซึ้งมากคุณค่ากว่าที่คุณคิดอีกด้วย

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!