ชวนเที่ยว ชม ช้อป กล้วยไม้ @ งาน “เอ็กซ์โปรกล้วยไม้งามนครปฐม” ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนานครปฐม สมาคมชมรมกล้วยไม้ต่างๆ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้

กำหนดจัดงาน “เอ็กซ์โปรกล้วย ไม้งาม นครปฐม” ในระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2560 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เพื่อสนับสนุนเผยแพร่การพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพของเกษตรกรตามมาตรฐานการส่งออก และทำให้เกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการผลิตและการส่งออก

รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

กิจกรรมภายในงานพบกับ การประกวดกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก การประกวดจัดซุ้มไม้หมู่ การประกวดไม้ประดับหลากหลายชนิด การจัดแสดงสวนกล้วยไม้โชว์ตระการตาตามธรรมชาติ

การประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การจัดนิทรรศการความรู้เรื่องกล้วยไม้ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ ฟรี!!!! เลือกซื้อกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ จากเกษตรกรโดยตรง และสินค้าด้านการเกษตรอีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 034-259613

คุณบัญญัติ บุบผาทอง โทร. 083 – 9997924

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!