ฉะเชิงเทรา เปิดตลาดประชารัฐ Green Market สร้างโอกาส อาชีพ และรายได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดตลาดประชารัฐ Green Market สร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน วันนี้ (5 ธ.ค. 60) ที่บริเวณตลาดกลางเกษตรบางคล้า

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Green Market สาขาบางคล้า

โดยมีนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพ่อค้า แม่ค้าผู้มาจำหน่ายสินค้ากว่า 200 ราย เข้าร่วมกิจกรรมและเปิดตลาดประชารัฐฯ

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมตลาดชุมชนที่มีอยู่เดิมและให้ขยายพื้นที่จำหน่าย เพื่อให้เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ได้มีพื้นที่ขายมากขึ้น เกิดการพัฒนาให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกคน

โครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับทั้งเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย

รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายโดยภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยคำนึงถึงนโยบายรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ที่หลัง

และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรม และบูธจำหน่ายสินค้าด้วย โครงการตลาดประชารัฐ Green Market สาขาบางคล้า มีผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 190 ร้านค้า

ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล พงศ์ศิริไพศาล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกอบไปด้วยของดีอำเภอบางคล้า ผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม้ปลอดภัย อาหารสด อาหารแปรรูป สินค้า OTOP อาหารคาวหวานพร้อมรับประทาน สินค้าสมุนไพร เสื้อผ้าตัดเย็บเอง และสินค้าของที่ระลึก เป็นต้น

#—————————#

ติดตามเรื่องราวการเดินทางสนุกๆ จากพวกเราได้ทุกวันคิดถึงที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก คิดถึงเรา TripTravelGang: ทริปทราเวลแก็งค์ คลิกเดียว…กินเที่ยวทุกวัน

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!