เส้นทางในฝันของนักปั่นน่องเหล็ก มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดกิจกรรม “มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ปี 2561” รายการ THE GREAT MEKONG BIKE RIDE 2018 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561 ณ เส้นทางจังหวัดนครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

อีกทั้งเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนคุณค่าทางการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่

รวมถึงเพื่อให้กิจกรรมการปั่นจักรยานเป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้ความเป็น Sport Tourism Destination ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ จังหวัดกลุ่มสนุก ประกอบด้วย นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวในการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว

โดยใช้เส้นทางการแข่งขันเริ่มจากจังหวัดนครพนม ไปจังหวัดมุกดาหาร ต่อไปยังจังหวัดสกลนคร และกลับมาเข้าเส้นชัยและมอบวางวัลจังหวัดนครพนม รวมระยะทางประมาณ 372 กิโลเมตร ซึ่งกำหนดการแข่งขัน ณ จังหวัดนครพนม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นวันเริ่มต้น

และสุดท้ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 โดยจะมีนักกีฬา จากในพื้นที่จังหวัดนครพนม และจากทั่วโลก ร่วมแข่งขันมากกว่า 800 คน กำหนดรูปแบบการแข่งขันจักรยานทางไกล 3 วัน 3 สเตจ

สเตจที่ 1 : เส้นทาง จังหวัดนครพนม – จังหวัดมุกดาหาร

ระยะทาง 127 กม.

(เริ่มต้น ลานพญาศรีสัตตนาคราช ไปจบที่ หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร)

Highlight คือ ชิงการเป็น King of Khong (KOK) การแข่งขันจักรยานทางเรียบเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง

สเตจที่ 2 : เส้นทาง จังหวัดมุกดาหาร – จังหวัดสกลนคร

ระยะทาง 150 กิโลเมตร

(เริ่มต้น หอแก้วมุกดาหาร ผ่านอุทยานแห่งชาติภูผายล ผ่านโค้งปิ้งงู ขึ้นไปจบที่ อุทยานแห่งชาติภูพาน แล้วลงมาพักที่ โรงแรมในจังหวัดสกลนคร)

Highlight คือ ชิงการเป็น King of Mountain (KOM) การปั่นขึ้นโค้งภูผายล และโค้งปิ้งงู

สเตจที่ 3 : เส้นทาง ประตูเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร – ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม

ระยะทาง 95 กิโลเมตร

(จุดเริ่มต้น) ประตูเมืองสกลนคร – ลานพญาศรีสัตตนาคราช (เส้นชัย)

Highlight คือ ชิงการเป็นจ้าวแห่งความเร็ว King of Sprint (KOS) ระยะทาง 95 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: www.tourismthailand.org/thaifest
facebook Fanpage : The Great Mekong Bike Ride
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร.0 2250 5500 ต่อ 3470 – 73
TAT Contact Center โทร. 1672

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร.0 2250 5500 ต่อ 3470 – 73

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!