งานเสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2 เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด อัมพวา สมุทรสงคราม 7-8 ก.ค. นี้

สุขกลางใจ ใกล้แค่สมุทรสงคราม ททท. จัดงาน “เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2 เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด”

หนุนกระจายรายได้ท่องเที่ยวเมืองรอง-เมืองต้องห้ามพลาด ย้ำภาพลักษณ์ “เมืองสายน้ำสามเวลา”

ส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ลึกซึ้ง ย้อนยุคกับบรรยากาศตลาดในวัง-ท้ายวัง

โชว์ของเด็ด ของดี ทั้งอาหาร การแสดง ศิลปะ เชิญนักท่องเที่ยวเก็บความประทับใจด้วยการแต่งไทยเข้าร่วมงาน พบกัน 7-8 ก.ค. นี้

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงการจัดงาน “ เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2 เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด” เป็นกิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมด้านตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2561 ตามนโยบายรัฐบาลที่ใช้การท่องเที่ยวสร้างรายได้และกระจายไปสู่ท้องถิ่น

โดยมุ่งเป้าหมายกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ภายใต้แคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” ส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านการสัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีไทยเฉพาะถิ่น (Unique Thai Local Experience) ของภาคกลางตามสโลแกน “สุขกลางใจ ใกล้แค่เอื้อม”

รวมทั้งแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว “12 เมืองต้องห้ามพลาด” ที่ ททท.ทำการส่งเสริมการกระจายการเดินทางสู่เมืองรอง ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหนึ่งในแผนดังกล่าวภายใต้ชื่อ “เมืองสายน้ำสามเวลา”

อีกทั้งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ทั้งวิถีชุมชน ธรรมชาติ อาหาร ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าไปเที่ยวชม เช่น ตลาดน้ำอัมพวา อุทยาน ร.2 โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ วัดอัมพวันเจติยาราม วัดบางกุ้ง วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตลาดน้ำบางน้อย ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำดอนมะโนรา อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ดอนหอยหลอด คลองโคน เป็นต้น

ททท. จึงได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2 เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด”  เพื่อกระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียง

และยังเป็นการส่งเสริมการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามในนิยาม “เมืองสายน้ำสามเวลา” ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสมุทรสงครามที่มีความผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่เช้า คือ การใส่บาตรพระที่มารับบิณฑบาตทางเรือ เวลากลางวัน คือ

วิถีการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การทำสวน การขายของทางน้ำ เวลาเย็น คือ การล่องเรือชมหิ่งห้อย นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ยังมีการประกอบอาชีพผ่าน 3 นา คือ นากุ้ง นาเกลือ นาข้าว ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้คือเสน่ห์และเอกลักษณ์ในแบบฉบับของสมุทรสงคราม ที่อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส

สำหรับกิจกรรมการจัดงาน “เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2 เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด” จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561 บริเวณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้

• การแสดงของศิลปินดัง กัน ณภัทร The Star และ ก้อง ห้วยไร่ พร้อมด้วยการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น ลิเก หุ่นกระบอกและการแสดงของศิลปินรุ่นใหม่

• กิจกรรมตลาดในวัง ชมการสาธิตและจำหน่ายอาหารคาว-หวาน จากกาพย์แห่ชมเครื่องคาวหวาน ในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาภัย รัชกาลที่ 2 ในรูปแบบอาหารชาววัง เช่น มัสมั่น หรุ่ม ล่าเตียง ขนมลำเจียก ขนมจีบนก เป็นต้น

• กิจกรรมตลาดท้ายวัง (ตลาดบก-ตลาดน้ำ) ชมการสาธิตและการจำหน่ายอาหารคาว-หวานในท้องถิ่น รวมถึงสินค้าในชุมชนทั้งของกินของใช้ เช่น น้ำตาลมะพร้าว ผัก-ผลไม้ อาหารต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารท้องถิ่นของชาวสมุทรสงครามและสมุทรสาคร

• กิจกรรมการสาธิตหัตถศิลป์ในระดับราชสำนัก เช่น การร้อยมาลัย น้ำอบน้ำปรุง เครื่องเบญจรงค์ หัวโขนจำลอง พร้อมร่วมกิจกรรม DIY เช่น เขียนลายเบญจรงค์ เขียนลายหัวโขนจิ๋ว การทำขนมต่าง ฯลฯ

• กิจกรรมสาธิตศิลปหัตถกรรมชุมชนท้องถิ่น เช่น การแกะสลักกะลาซอ การทำว่าวจุฬา เครื่องประดับจากกะลา  ผ้ามัดย้อม เป็นต้น พร้อมร่วมกิจกรรม DIY ผลิตภัณฑ์จากใบมะพร้าว เช่น หมวก ตะกร้า ปลาตะเพียน

• กิจกรรมถ่ายภาพในบรรยากาศที่แสดงวิถีชีวิตของพื้นที่ พร้อมร่วมแชร์ภาพถ่ายภายในงาน พร้อม #เมืองสายน้ำสามเวลา เพื่อรับของที่ระลึกภายในงาน

นางสาวยุพากล่าวในตอนท้ายว่า  ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกิน ธรรมชาติที่งดงาม และวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะความผูกพันกับสายน้ำภายใต้นิยาม “เมืองสายน้ำสามเวลา” จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น

โดยการจัดงาน “เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด” จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ช่วยส่งเสริมการรับรู้ และกระตุ้นการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,000 คน พร้อมการสร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน “เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2 เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด”

ในวันที่  7-8 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00-18.00 น. บริเวณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมแต่งกายด้วยผ้าไทยเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศอันงดงามในครั้งนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672 หรือดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thaifest

#—————————#

ติดตามเรื่องราวการเดินทางสนุกๆ จากพวกเราได้ทุกวันคิดถึงที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก คิดถึงเรา TripTravelGang: ทริปทราเวลแก็งค์ คลิกเดียว…กินเที่ยวทุกวัน

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!