เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล 25 -27 ก.ค. 61 จังหวัดอุบลราชธานี

เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ เมืองอุบลฯ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี (UBON INTERNATIONAL WAX FESTIVAL 2018) ในระหว่าง25 -27 ก.ค. 61 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันเทศกาลเข้าพรรษา (แรม1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11) ถือได้ว่ามีประเพณีหนึ่งของไทย ที่สืบทอดกันเรื่อยมาคือประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาสำหรับถวายให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้จุดบูชาพระประทานในอุโบสถ ทั้งนี้เพื่อเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้แสงสว่าง

การถวายเทียน เพื่อจุดตามประทีปเป็นพุทธบูชานั้น มาจากอานิสสงฆ์การถวายเทียน เพื่อจุดเป็นพุทธบูชาที่ปรากฏความในพระไตรปิฎก และในคัมภีร์อรรถกถาว่าพระอนุรุทธะเถระเคยถวายเทียนบูชา ทำให้ได้รับอานิสสงฆ์มากมายรวมถึงได้เป็นผู้มีจักษุทิพย์ และด้วยการพรรณนาอานิสสงฆ์ดังกล่าว อาจทำให้ชาวพุทธนิยมจุดประทีปเป็นพุทธบูชามานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าการทำเทียนพรรษาในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อสมัยใด แต่ปรากฏความในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ที่พรรณนาการบำเพ็ญกุศลในช่วงเข้าพรรษาว่า มีการถวายเทียนพรรษาด้วย

ในประเทศไทย การถวายเทียนเข้าพรรษาจัดเป็นพิธีใหญ่มา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนมาในสมัยรัตนโกสินทร์ การถวายเทียนเข้าพรรษาถือเป็นประเพณีสำคัญ มีการพระราชทานถวายพุ่มเทียนรวมถึงโคม เพื่อจุดบูชาตามอารามต่างๆ ทั้งในพระนครและหัวเมือง ซึ่งพิธีนี้ยังคงมีมาจนถึงปัจจุบัน

า่วนการจัดงานแห่เทียนพรรษของอุบลราชธานีที่สืบทอดกันมาประมาณ 114 ปี เรียกได้ว่าจิตวิญญาณหรือวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนอุบล พอถึงช่วงเวลาการทำเทียนชาวบ้านจะออกมาช่วยกันทำเทียนมาหล่อเทียนมาติดพิมพ์มาแกะสลัก ก่อนล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือน

ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ใช้ในเรื่องวิถีไทยเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วม ลักษณะเข้าไปเรียนรู้ที่ชุมชน มีโครงการเรียกว่าเยือนชุมชนคนทำเทียน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้เรื่องของการทำเทียน ไปช่วยกันแกะสลักเทียน ติดพิมพ์เทียนหรือว่าทำบุญให้แก่วัดวาอาราม

ปีนี้มีการประกวดชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว หลักเกณฑ์การประกวด เน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชน การต้อนรับการนำเสนอข้อมูล การเสนอกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ความสะอาด เน้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนมีความพร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จะมีการต้อนรับอย่างไง มีการนำเสนอยังไง รวมถึงสินค้าที่จะจำหน่าย เช่น อาหารพื้นเมือง ของที่ระลึก บริการนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลใหญ่การพัฒนาชุมชน หรือว่าให้ชุมชนเขามีส่วนร่วม

นอกจากชุมชนมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดนักศึกษาเข้ามาร่วมกับชุมชน เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่มีเฉพาะคนไทยแต่มีชาวต่างประเทศ นักศึกษาเป็นคนให้ข้อมูลร่วมกับทางชุมชน สิ่งนี้เป็นการพัฒนาเรื่องของเยือนชุมชนคนทำเทียน การสร้างเทียนพรรษาสร้างขึ้นด้วยการหล่อขี้ผึ้ง

ปกติถ้าโดนแดดจะละลาย รูปแบบจะเสีย ก่อนที่จะทำจะมีหลังคามีโรงเก็บ ไม่ให้ตากแดด และคอยใช้น้ำฉีดตอนระหว่างทำ การหล่อใช้ความร้อนต้มเทียนนำทำมาเป็นแผ่น นำไปติดประดับตกแต่งให้สวยงามในวันที่ขบวนแห่ส่วใหญ่จะมีการฉีดน้ำหล่อเลี้ยง

งานประติมากรรมเทียนนานาชาติเป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาพัฒนารูปแบบให้มีศิลปินช่างแกะเทียนเชิญมาจากต่างประเทศ ปีนี้มีอยู่ 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ตุรกี เนปาล และมีศิลปินของคนไทยร่วมอีก 5 ท่าน โดยมีการใช้เทียนมาเป็นรูปแบบศิลปกรรมร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หล่อหลอมเทียนให้มีขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร กว้างเมตร ยาวเมตร สูงเมตร ซึ่งแต่ละก้อนน้ำหนักประมาณ 1 ตัน

ศิลปินแต่ละคนใช้ประมาณ 3 ตัน 3 ก้อน แกะเป็นรูปร่างตามจินตนาการที่ออกแบบ แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน มีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศ กิจกรรมการใช้เทียนมาทำเป็นศิลปกรรม จากการสอบถามไปหลายประเทศนั้นจะมีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวในโลกที่ใช้เทียนมาทำเป็นศิลปกรรม ประเทศอื่นจะมีเป็นแกะน้ำแข็ง แกะหิมะในการจัดงานนั้นมีการนำเสนอในรูปแบบของการแสดงแสงเสียงในภาคกลางคืน หลังจากที่ศิลปินแกะเรียบร้อยแล้ว ภาคกลางวันมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเข้ามาชมเรื่องของประติมากรรมเทียนนานาชาติ

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมงานเทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ เมืองอุบลฯ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี (UBON INTERNATIONAL WAX FESTIVAL 2018) ในระหว่าง25 -27 ก.ค. 61 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672  หรือดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thaifest

#—————————#

ติดตามเรื่องราวการเดินทางสนุกๆ จากพวกเราได้ทุกวันคิดถึงที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก คิดถึงเรา TripTravelGang: ทริปทราเวลแก็งค์ คลิกเดียว…กินเที่ยวทุกวัน

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!