ททท. เชิญร่วมปฏิบัติธรรมข้ามคืนในงาน “ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” 8 ธันวาคม 2561

ททท. เชิญร่วมปฏิบัติธรรมข้ามคืนในงาน “ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” ครั้งที่ 5

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม  เทศบาลตำบลธาตุพนม ขอเชิญร่วมปฏิบัติบูชาข้ามคืน “งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม”  ในวันเสาร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561  ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

ายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนธันวาคมทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และขยายฐานไปสู่ตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้นิยมแสวงบุญและการปฏิบัติภาวนา รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจการปฏิบัติธรรม เดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดนครพนม  และให้เกิดการเชื่อมโยงไปจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้น

ททท. จึงส่งเสริมความร่วมมือของคนในท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมดำเนินงานและมีบทบาทในการออกแบบงานบุญบูชา ซึ่งเน้นการปฏิบัติภาวนาตามวิถีพุทธศาสนา เพื่อสะท้อนความเป็นไทยอีสานที่มีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพุทธศาสนาอยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม ตามฮีต 12 คอง 14 มาแต่โบราณ โดย ททท. ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลธาตุพนมแห่งนี้ให้มีการจัดงานขึ้น เป็นครั้งที่ 5 รวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับชูสินค้าท่องเที่ยวของชุมชนผูกโยงการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ซึ่งภาคอีสานเป็นดินแดนที่มีความแข็งแกร่งด้านพุทธศาสนาที่ชัดเจนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้พระธาตุพนมเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมได้ทุกวันตลอดทั้งปี

เพื่อให้พระธาตุพนมเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจท่องเที่ยวเพื่อปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่จุดกระแสการเดินทางมาสู่จังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน  นอกจากนี้ภาพของพุทธศาสนิกชนจำนวนนับหมื่นที่ร่วมกันนั่งปฏิบัติธรรมและมีการเผยแพร่สู่สื่อโซเชียลมีเดีย จะเป็นส่วนหนึ่งที่สื่อสารภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยในการเป็นเมืองพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก สะท้อนถึงความหลากหลายทั้งการเป็นเมืองสีสันแห่งการท่องเที่ยวและมีความสงบเย็นของแนวทางพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อแนวทางของพุทธศาสนาในด้านการสร้างสันติภาพของมวลมนุษยชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมสำคัญภายในงาน “ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม เวลา 17.00 น. โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเปิดงานการแสดงปฐมธรรมกถานำภาวนา โดยพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ในภาคของพิธีการปฏิบัติบูชา การสวดมนต์ทำวัตรเย็น แสดงธรรม และนำปฏิบัติเจริญจิตภาวนาตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม รับเช้าวันใหม่ด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า “งานประเพณีทำบุญข้าวใหม่” ของชาวบ้านธาตุพนม และใส่บาตรพระภิกษุสามเณร เป็นอันสิ้นสุดงาน

ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ตลอดทั้งวันและคืน ร่วมทำบุญข้าวใหม่กับชาวบ้านธาตุพนม ซึ่งจะนำข้าวเหนียวใหม่มาร่วมบุญ

นอกจากนี้ ภายในงานจัดรณรงค์ลดการทิ้งขยะเพื่อรักษาภาพความสวยงามในวัดและองค์พระธาตุพนม กิจกรรม “ลดขยะ = เพิ่มบุญ” โดยให้ทุกคนเก็บไปทิ้งในที่ที่จัดไว้ หรือทำบุญด้วยการพาขยะกลับออกไปจากวัด และนำภาชนะใส่น้ำแบบพกพามาสำหรับใส่น้ำดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดขยะจากขวดพลาสติก และอำเภอธาตุพนมพร้อมจิตอาสา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน “ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ปี 2561″ ด้วย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1672 เพื่อนร่วมทาง  www.เที่ยวอีสาน.com  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490-1

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!