เอไอเอสร่วมพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ

AIS Digital for Thais คือโครงการของเอไอเอสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เอไอเอส ได้ร่วมพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้สามารถเติบโตในเชิงธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดย เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนผ่านธุรกิจจริง การเปิดโอกาสด้านเทคโนโลยี และการทำตลาดให้กับสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งของตัวธุรกิจและผู้บริหารสตาร์ทอัพ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีโอกาสได้นำผลงานของตนเองไปแสดงในเวทีต่างประเทศอีกด้วย ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการทำธุรกิจอีกทางหนึ่ง

และยังได้เริ่มโครงการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนต้นแบบ Co-Working space เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในระดับชุมชนให้มีความรู้ด้านดิจิทัลต่างๆ อาทิ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการตลาดยุคใหม่ผ่านเฟซบุ๊ค การตลาดออนไลน์ด้วยเวบสำเร็จรูปและเทคนิคการจัดการบัญชีต้นทุน เป็นต้น

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!