เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กับบทบาทในการสนับสนุนทุกฝ่าย

เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กับบทบาทในการสนับสนุนทุกฝ่าย

เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่สวมเครื่องแบบสีเขียวลายพราง หรือเครื่องแบบสีกากีเข้ม ก็เข้าใจได้ทันทีว่าพวกเขา คือ ทหารและตำรวจ แต่มีเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ กองอาสารักษาดินแดน  (อส.) ที่มีเครื่องแบบลายพรางสีน้ำตาล

เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คือ ราษฎรที่สมัครเข้ามาเพื่ออาสาทำหน้าที่เป็นกองกำลังประจำถิ่น ซึ่งเป็นกำลังหลักของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากปัญหาของพี่น้องประชาชนบางเรื่องเป็นปัญหาเร่งด่วน

อส. จึงมีหน้าที่ในการเป็นหน่วยสนับสนุนกำลังทหารและตำรวจได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการช่วยเหลือเวลามีภัยธรรมชาติ การดูแลความเรียบร้อย การปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือการจัดระเบียบสังคม

ชมวิดีโอเพื่อรู้จัก อส. มากยิ่งขึ้น >> https://youtu.be/urVZT-qfq1I

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!