จัดเต็ม! เที่ยวงานตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์ ตั้งแต่วันนี้ -29 มกราคม 2563

อลังการงานระดับโลก ประเพณีงานตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์  “104 ปี อัตลักษณ์ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา”  ร่วมสืบสาน รักษา สร้างเสริมสิริมงคลตลอดปี

ซินเจียยู่อี่  ซินนี้ฮวดใช้… เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา  คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ–เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2562-2563  พิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์  ประจำปี 2563 “104 ปี อัตลักษณ์ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา” (งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ–เจ้าแม่ปากน้ำโพ) ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่อง 12 วัน 12 คืน ระหว่างวันที่ 18 มกราคม -29 มกราคม 2563

โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์  ประจำปี 2563  พร้อมด้วย นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายอิทธิ สุเมธโชติเมธา   ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2562-2563 นายจิตตเกษม นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์   ร่วมในพิธีเปิดงาน

ภายในงานพิธีเปิด เริ่มด้วย VTR ประวัติตรุษจีน “ปักน่ำโพโหงวซก”  และการแสดงจากคณะรำถ้วยไหหนำ และ การแสดงชุด “ลั่นกลองฉลองตรุษจีน” และ การแสดงชุด “มหัศจรรย์ ปากน้ำโพ” เทวดาไทย-จีน เอ็งกอ   สิงโต 5 คณะ  มังกรทอง  องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม  และคอนเสิร์ตจาก “ไข่มุก รุ่งรัตน์”

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์  ประจำปี 2563 กล่าวเปิดงานว่า

“งานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์ และประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ “อัตลักษณ์ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา” ซึ่งถือเป็นการจัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนหลากหลายกลุ่มภาษา ในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ มา 104 ปี และยังคงจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  สำหรับการจัดงานในปีนี้ มีกิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่นครสวรรค์ ได้ชมนิทรรศการต่าง ๆ การประดับประดาโคมไฟ ที่แสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของชายไทยเชื้อสายจีน

งานนี้นอกจากความร่วมมือให้ภาครัฐ และภาคเอกชน แล้วยังได้รับความร่วมมือจากประเทศจีนในส่วนต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงจากจีน ที่สามารถดึงดูดและสร้างตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ที่มีมาอย่างยาวนาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานตรุษจีนปากน้ำโพ 2563 “อัตลักษณ์ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา” ในปีนี้ จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อร่วมแรงร่วมใจสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม เช่นนี้สืบเนื่องต่อไปตราบนานเท่านาน”

นายอิทธิ สุเมธโชติเมธา  ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2562-2563 กล่าวถึง แนวคิด รูปแบบการจัดงาน และไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในงานครั้งนี้ว่า

“104ปี อัตลักษณ์ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา” ทางคณะกรรมการจัดงานได้นำแนวคิดนี้มาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั้งการแสดงหลักที่เป็นประเพณีดั้งเดิม ซึ่งมีเพียงที่เดียวในประเทศไทย ที่ยังคงสืบทอดประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่มากว่า 104 ปี ด้วยพลังศรัทธาของผู้คนในชุมชนทุกเชื้อชาติ ที่ผสานความร่วมมือกัน ผ่านการแสดงจากคณะต่าง ๆ รถขบวนแห่วิจิตรตระการตา  รวมไปถึงการตกแต่งเมืองให้มีบรรยากาศฉลองเทศกาลตรุษจีนไปทั่วทั้งเมือง  การจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวตลาดปากน้ำโพได้สืบทอดต่อกันมา ยาวนาน และในปี 2562-2563 นี้ ถือเป็นปีที่ 104 โดยในทุก ๆ ปีจะมีการอัญเชิญองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่แห่รอบตลาดปากน้ำโพ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน รวมถึงร้านค้าต่าง ๆ โดยงานในปีนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึง 29 มกราคม 2563  เป็นระยะเวลา 12 วัน 12 คืน โดยวันแห่กลางคืน คือ วันที่ 27 มกราคม 2563 และการแห่กลางวัน คือ วันที่ 28 มกราคม 2563

“ทางคณะกรรมการฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพที่มีมายาวนาน  จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ภายในงานมากมายเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั่วประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ให้มาร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดช่วง 12 วัน 12 คืน   ผู้เข้าร่วมงานจะได้สักการะบูชาองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่สำคัญของชาวตลาดปากน้ำโพ ที่อัญเชิญมาประดิษฐานรวมไว้ ณ ศาลเจ้าชั่วคราว ปีละ1 ครั้งเท่านั้น และไฮไลท์สำคัญในปีนี้ คือ การจำลองหมู่บ้านจีนโบราณ ขนาดเท่าของจริง บนถนนศรีไกรลาศ ถือเป็นถนนวัฒนธรรมของเรา ทุกท่านจะได้พบกับบรรยากาศบ้านจีนโบราณ ได้ถ่ายรูปกับประตูเมืองและบ้านเรือนสวยๆ ได้ถ่ายรูปร่วมกับมังกร เอ็งกอร์ สิงโตคณะต่าง ๆ และพบการแสดงดนตรีจีน และการแสดงวัฒนธรรมไทยจีนร่วมสมัยบนเวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทุกวัน

นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่เราชาวนครสวรรค์สามารถรักษาและสืบสานประเพณีเก่าแก่นี้ไว้มาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ทางคณะกรรมการฯขอขอบพระคุณ การสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจของชาวตลาดปากน้ำโพ ที่ช่วยกันก่อให้เกิดงานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้ และยังคงช่วยรักษาสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีมาของชาวนครสวรรค์สืบไป

ด้าน นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานในงาน กล่าวถึง ความร่วมมือร่วมใจกันของคณะกรรมการจัดงานฯ และความสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในจังหวัดนครสวรรค์

“ผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความทุ่มเท ความร่วมแรงร่วมใจ ของคณะกรรมการจัดงานฯ ความสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งจากทางภาครัฐ และภาคเอกชน พ่อค้า และ ประชาชน ในการจัดงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 29 มกราคม 2563 ถือว่าเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีความเก่าแก่และสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น กว่า 100 ปี   ในปีนี้ เข้าสู่ปีที่ 104 ของงานตรุษจีนปากน้ำโพ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่จีนอย่างยิ่งใหญ่ และถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ ของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาม สืบสานกันมาจนถึงปัจจุบัน นำมาสู่ซึ่งความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต และความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ในงานท่านจะได้พบกับพลังแห่งความศรัทธาของชาวจังหวัดนครสวรรค์ การตกแต่งประดับไฟแสงสีที่สวยงามบนถนนสายวัฒนธรรม ขบวนการแสดง ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สวยงาม ตระการตา พร้อมชมการแสดงต่าง ๆ ตลอด 12 วัน 12 คืน ณ เวทีหลักหาดทรายเทียมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา  ที่มีพาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา  เป็นเสมือนฉากหลังอันสวยงาม ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับความสุข ความสนุกสนานตลอดทั้งงาน รวมถึงความปรารถนาดีอย่างจริงใจยิ่ง จากชาวจังหวัดนครสวรรค์ทุกประการ ขอขอบคุณ”

นายจิตตเกษม นิโรจน์ธนรัฐ  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์   กล่าวถึง ความร่วมมือ พร้อมให้การสนับสนุนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ  และการได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพ

“ทางเทศบาลฯ ให้การสนับสนุนในหลายส่วนงาน ทั้งการจัดเตรียมพื้นที่หาดทรายบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา การสนับสนุนการให้พื้นที่จัดงาน ทั้งบริเวณริมเขื่อนจุดจัดงาน หาดทราย และจุดต้นขบวนบริเวณเทศบาลนครนครสวรรค์  นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณรอบเทศบาลเมือง การจัดเตรียมพื้นที่บริเวณ พาสาน สำหรับบริการนักท่องเที่ยว  รวมไปถึงการดูแลความสะอาดภายในบริเวณงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างลื่นไหลและต่อเนื่อง

นับว่า งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพปีที่ 104  เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เราชาวปากน้ำโพ และชาวนครสวรรค์ ได้รับการสนับสนุนและได้รับของขวัญอันมีค่ายิ่ง จาก ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพ ซึ่งเกิดจากการทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์  และศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพ เพื่อร่วมกันในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน และคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนนั้นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาช้านาน ทั้งด้านการติดต่อซื้อขาย ด้านวัฒนธรรม ที่ปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานกันจนเป็น วัฒนธรรมไทยจีนที่มีเอกลักษณ์

โดยในจังหวัดนครสวรรค์มีชาวไทยเชื้อสายจีน หลากหลายภาษาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ต่างทำมาค้าขาย กิจการเจริญรุ่งเรือง เทศบาลนครนครสวรรค์ต้องขอขอบคุณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ณ กรุงเทพ ที่จัดการแสดงจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มาร่วมอวยพรเนื่องในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ตรุษจีนนครสวรรค์ และเทศบาลนครนครสวรรค์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี้ด้วยมิตรภาพอันดีตลอดไป

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานพร้อมเสริมความสิริมงคลตลอดปี  ในงานตรุษจีนปากน้ำโพ “104 ปี อัตลักษณ์ ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา”  (งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ)  ประจำปี 2563  ห้ามพลาด !!! กิจกรรมที่น่าสนใจให้ชมและร่วมสนุกมากมาย  ตลอด 12 วัน 12 คืน    เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึง 29 มกราคม 2563 นี้

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!