ท่องเที่ยวแบบ RT สร้างสุขทางเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ก่อน..บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน

“ถ้าไปเที่ยวแบบ RT ตกลง..ไปด้วย”

นี่คือ เทรนด์คำตอบที่กำลังเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้วยการท่องเที่ยวแบบ RT ไม่เพียงสร้างสุขชีวิตแบบยกกำลังสอง แต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกคนร่วมสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

RT เป็นคำย่อของ Responsible tourism หรือ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หนึ่งในแนวคิดท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) มุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น  มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและกำจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต

เพราะทุกวันนี้ การท่องเที่ยว คือ หนึ่งในเสาหลักด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ  ที่สามารถนำมาซึ่งรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าความสวยงามของธรรมชาติ  ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม  วิถีชุมชนท้องถิ่นแบบดั้งเดิมที่หลากหลาย ศิลปะความงดงามทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อีกทั้งยังมีความพร้อมด้านการให้บริการในด้านต่างๆ ไม่ว่า การเดินทางทั้งด้านสนามบิน รถยนต์ รถไฟ  โรงแรมที่พักที่ให้บริการแบบประทับใจในทุกระดับ ดังนั้น การที่จะทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นดินแดนแห่งความสุขได้อย่างยั่งยืน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไทยทุกคน ที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งในฐานะประชาชนคนไทยเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในฐานะนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวความสุขจากการพักผ่อน ด้วยการยึดมั่นในแนวทางการท่องเที่ยวแบบ RT

แล้วเราจะเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือแบบ RT ได้อย่างไรบ้าง

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีหัวใจสำคัญที่ทั้งนักท่องเที่ยวควรยึดมั่นไว้เสมอ คือ “การทำให้สถานที่นั้นน่าอยู่ขึ้น สำหรับเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน” ซึ่งมีวิธีการดังนี้

·       สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

·       สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับผู้คนในท้องถิ่น ส่งเสริมการคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน

·       ชุมชนเข้ามาช่วยในการตัดสินใจต่อการพัฒนา

·       ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม

·       สร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยงกับประเพณีวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

·       ทำให้นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ เข้าถึงการท่องเที่ยวได้

·       สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าของบ้าน โดยทำให้เกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในความเป็นท้องถิ่นตนเอง

ข้อมูลอ้างอิง Harold Goodwin.“Responsible Tourism”

จาก https://haroldgoodwin.info/responsible-tourism/

เมื่อทุกคนร่วมปฏิบัติแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างพร้อมเพียง จะกลายเป็นพลังสำคัญในการช่วยเก็บรักษาความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติ  ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม  ภาพวิถีชุมชนท้องถิ่นแบบดั้งเดิมที่แท้จริงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  พร้อมนำมา“บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน” ยังนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่อยากออกเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศในสถานที่จริงด้วยตนเอง ท่ามกลางความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคทั้งการต้อนรับและส่งมอบความสุข ร่วมกันสร้างความประทับใจจากการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ เก็บรักษาความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงให้คงอยู่อย่างยั่งยืนกับประเทศไทยตลอดไป

“งั้นตกลงไปท่องเที่ยวแบบ RT กันเลย”…

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!