ได้เที่ยวได้รู้ ในยุค New Normal อีกมุมสนุกที่ห้ามพลาด

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต การค้าการขายไม่ล่องตัว รายได้ลด ความเครียดเกิด ความหงุดหงิดก็ตามมา ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชาร์ตแบตเพิ่มพลังให้ชีวิต นั่นคือ การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายละลายทุกข์ให้ชีวิตในยุค New Normal

ในวันนี้ รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ไม่ได้มีการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และอื่นๆ เท่านั้น แต่การเดินทางท่องเที่ยวยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจผ่านความคิดสร้างสรรค์ และผลักดันไปสู่โอกาสในการสร้างเสริมอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง และครอบครัว เมืองไทยของเรา มีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มากมายครอบคลุมครบทุกศาสตร์เพียงแค่รอให้ “ตัวเรา” ให้โอกาสตัวเองออกไปเรียนรู้หาความถนัดด้วยตัวเอง

ท่องเที่ยวเรียนรู้คงเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจสำหรับใครหลายๆคน เรียนรู้ทำไม? เรียนรู้แล้วได้อะไร? แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลก ความแน่นอน คือความไม่แน่นอน แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือการเดินทางท่องเที่ยว เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่มพลังในการดำเนินชีวิต เพิ่มกำลังใจในการทำงานต่อไป แล้วจะดีหรือไม่ถ้าการเดินทางท่องเที่ยวในบางทริป สามารถสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความชอบ หรือความสนใจบางอย่าในตัวของคุณ เช่น เดินทางท่องเที่ยวไปยังชุมชน ได้ชิมอาหารพื้นถิ่น และเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากชุมชนมาเป็นวัตถุดิบ แล้วนำมาต่อยอดเป็นการทำอาหารเพื่อขายเป็นอาชีพเสริมได้

หรือไปท่องเที่ยวได้เห็นศิลปวัฒนธรรม และทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ คุณอาจจะกลายเป็น YouTuber โดยไม่รู้ตัว สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นได้จากการเดินทางออกไปท่องเที่ยว การท่องเที่ยวพักผ่อน จะทำให้เกิดความสุขในตัวเอง เมื่อเกิดความสุข ไร้ความกังวลจะทำให้เราเห็นหนทางบางอย่าง การท่องเที่ยวเรียนรู้จะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนนึงที่อาจจะจุดประกายบางอย่าง และสร้างความสุขให้แก่ทุกคนได้

การท่องเที่ยวเรียนรู้ จึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถให้คำตอบได้ครบแบบ 360 องศา

เพราะได้ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนานประทับใจ และที่สำคัญคือ การได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเที่ยวไปเรียนรู้ไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อย่าลืมเที่ยวไทยการ์ดอย่าตก เที่ยวด้วยความปลอดภัยตามแนวทาง social distancing และสร้างความสุขให้มากขึ้นด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือ RT เช่น ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม และประเพณีของสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือน เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนสินค้าพื้นเมืองเพื่อกระจายรายได้ให่กับคนในท้องถิ่น เป็นต้น

แล้วอย่าลืม นำเรื่องราวความประทับใจนั้น มาบอกต่อ ให้รู้ว่า “เมืองไทย” สวยแค่ไหน บอกให้รู้ว่าสิ่งที่เรียนรู้มานั้นดีอย่างไร เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่เพื่อนนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ

การเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนได้มาเที่ยวเมืองไทยของเรา

วันนี้ พร้อมหรือยัง กับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ถ้าพร้อมไปกัน..

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!