เปิดศาสตร์แห่งตัวเลขมงคล รู้ไว้เสริมดวงรับปีใหม่ 2565

เรื่องของ ตัวเลข และความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่ กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

โดยคนไทยบางส่วนมีความเชื่อที่ ว่าตัวเลขนั้นเกี่ยวพัน มีบทบาท และส่งผลกับชีวิตของมนุษย์เรา ซึ่งในชีวิตจริงของเราก็เกี่ ยวข้องกับตัวเลขอยู่เสมอนับตั้ งแต่เลขวันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ เลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ ทำให้ใครหลายๆ คนยึดถือคติความเชื่อนี้เพื่อเป็นการถือเคล็ดให้กับตนเอง จะเห็นได้จากการที่คนเราเลือกซื้อเลือกเปลี่ยนเลขเบอร์โทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งการประมูลทะเบียนรถเพื่อให้ได้ตัวเลขที่สวยที่ ส่งเสริมดวงกับตนเองก็มี

นอกจากความเชื่อตามข้างต้ นที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีความเชื่อเรื่องของตั วเลขที่ปรากฎอยู่บนหน้าปัดนาฬิ กา ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเห็นเลข 11.11 ปรากฏจะต้องให้รีบอธิษฐาน เพราะเชื่อว่าเป็นการ wakeup call จากจักรวาลที่จะส่งผลให้สิ่งอธิ ษฐานเป็นจริง ซึ่งในวันนี้จะพาทุกคนมาเปิ ดเคล็ดลับของศาสตร์แห่งตัวเลขว่ าแต่ละคนควรมีตัวเลขอะไรบ้างที่ จะส่งเสริมชะตาชีวิตให้มีพลั งงานด้านบวก ส่งเสริมการงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การเงิน ความรัก หรือ สุขภาพ คนส่วนมากเลือกตัวเลขมงคลเพื่อเสริมเรื่องโชคลาภและความร่ำรวย

ร่ำรวยเงินทอง มั่งมีโชคลาภ     

ตัวเลข 8 ในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่า ‘ปา’ ซึ่งหมายความว่า เจริญก้าวหน้า จึงทำให้เลข 8 88 888 เป็นตัวเลขยอดนิยมตามคติความเชื่ อของชาวจีน ที่หมายถึง ความร่ำรวยและโชคลาภ นอกจากนี้ยังมีเลข 6 ซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนนั้ นเชื่อว่ายิ่งเลข 6 มากยิ่งมีความหมายดี โดยเลข 6 นั้นอ่านออกเสียงว่า ‘ลิ่ว’ ซึ่งพ้องกับคำในภาษาจีนที่แปลว่ า ราบรื่น ทำให้เลข 6 นั้นเหมาะกับการทำธุรกิจ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้ โชคลาภไหลเวียนดี

สุขภาพดีทั้งกายและใจ

เลขมงคลที่ช่วยส่งเสริมเรื่องสุ ขภาพ ตามความเชื่อชาวจีน ได้แก่ หมายเลข 9 โดยอ่านว่า ‘จิ่ว’ ซึ่งออกเสียงตรงกับคำว่า จิ่วในภาษาจีน ที่มีความหมายว่า อายุยืน ทั้งนี้ยังมีเลข  45 54 59 95 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ช่วยส่งเสริ มดวงด้านสุขภาพกายและใจสุ ขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพจิ ตดีสดชื่น แจ่มใส

ความรักหวานชื่นมื่น

ตัวเลขที่ช่วยส่งเสริมดวงเรื่ องความรัก ได้แก่เลข 24 ที่ช่วยส่งเสริมในด้านเสน่ห์ เมตตามหานิยม จึงช่วยให้เป็นที่รักของคนทั่ วไป มีความน่ารัก อ่อนหวาน ช่างเจรจา นอกจากนี้ยังมี เลข 69 96 ที่ช่วยเสริมให้มีเสน่ห์ น่าค้นหา มีอารมณ์สุนทรีย์ ดึงดูดเพศตรงข้าม และคนรอบตัว

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!