หวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย กับ นิทรรศการหมุนเวียนประจำปี มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม ขอพาไปพบกับตรรกะแห่งความหวัง ชวนเรียนรู้สังคมไทยและปรากฏการณ์หวย ในนิทรรศการหมุนเวียนประจำปี “หวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย”

มิวเซียมสยาม จัดนิทรรศการสุดพิเศษประจำปี “หวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย” โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชวนคนไทยไปเรียนรู้สังคมไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรากฏการณ์หวยระดับประเทศที่เชื่อมโยงคนไทย โดยนิทรรศการจะบอกเล่าเรื่องราวกำเนิดความเป็นมาของหวย ลอตเตอรื่ สลากกินแบ่งรัฐบาล โครงสร้างการตลาดของหวย การกำหนดกลไกทางการตลาดของกลุ่มยี่ปั๊ว ชีวิตคนขายเร่ และวิถีชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่สอดแทรกสาระความรู้ ไปพร้อมกับความสนุก และกิจกรรมในรูปแบบ PLAY + LEARN มาร่วมเปิดประตูดวงไปด้วยกัน ตั้งแต่วันนี้  – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย ทางออก 1

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า “ในทุกปีมิวเซียมสยามจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งเป็นนิทรรศการระยะเวลา 3-5 เดือน อย่างที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการ “ล่อง รอย ราชดำเนิน: นิทรรศการผสานวัย” นิทรรศการ “พระนคร on the Move”: “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” เป็นต้น ภายใต้แนวคิดการจัดนิทรรศการเพื่อจุดประกายและสร้างเสียงสะท้อนแก่สังคม ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ การหยิบยกเรื่องราวประวัติศาสตร์สังคม วิถีชีวิตความเป็นไทย รวมถึงกระแสสังคมในประเด็นต่างๆ มาพัฒนาเนื้อหาและนำเสนอผ่านรูปแบบ นิทรรศการที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ผ่านสื่อที่หลากหลาย ที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ และเข้าใจในประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ตลอดจนจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เข้าชมได้สนุกและพัฒนาความคิด หรือได้เกิดแรงกระเพื่อมเชิงบวกทางสังคมต่อประเด็นนั้นๆ

สำหรับปี 2564 นี้ มิวเซียมสยาม ได้เลือกประเด็นการจัดแสดง นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “หวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย” เพื่อต้องการให้คนไทยได้เรียนรู้สังคมผ่านเรื่องราวของหวยและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับหวย โดยเนื้อในนิทรรศการแบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ การเกิดขึ้นของหวย ลอตเตอรี่  พ่อค้าคนกลางใน การจัดจำหน่าย  พ่อค้าเร่ขายหวย และกลุ่มคนซื้อ เพื่อให้เราเห็นถึงมุมมองและโครงสร้างต่าง ๆ

โดยการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ทางทีมพัฒนาก็ได้จัดในรูปแบบการวางเนื้อหาเป็นลำดับเพื่อให้ผู้ชมสามารถเรียนรู้สังคมไทยผ่านหวยเป็นเรื่องร้อยเรียงกัน อาทิ การเกิดขึ้นของหวย โครงสร้างการตลาดของหวย การกำหนดกลไกทางการตลาด ชีวิตคนขายเร่ และประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ที่ขาดไม่ได้กับอีกประเด็นคือ เราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงในเรื่องราวความเชื่อในศาสตร์ต่างๆ ของผู้ซื้อหวย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนา เทวดา ผี หรือสิ่งเหนือธรรมชาติมากมายตามความเชื่อของแต่ละคน เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมไทยตั้งแต่อดีตที่มาจนถึงปัจจุบัน

การแสดงในแต่ละโซนจะมีกิมมิคและเทคนิคเพื่อเสริมการเรียนในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือ Discovery Museum  โดยการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่ได้ร่วมสนับสนุนวัตถุจัดแสดงและเนื้อหาต่างๆ ที่ทำให้นิทรรศการนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการให้ได้ร่วมสนุกไปด้วยกันอีกมากมายทั้งกิจกรรมเชิงพื้นที่และกิจกรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น workshop งานเสวนา และได้ร่วมมือกับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู จัดกิจกรรม “ส่งต่อความหวัง” โดยจะเชิญชวนให้บริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ใช่แล้วส่งมอบให้กับทางหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของเพื่อเสริมสร้างทักษะและรายได้ให้แก่เด็กพิเศษอีกด้วย

สำหรับช่วงเวลาการจัดแสดงนิทรรศการฯ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนิทรรศการมิวเซียมสยาม (MRT สนามไชย ทางออก 1)

ทั้งนี้ มิวเซียมสยามมีการจัดการดูแลและให้ความสำคัญกับผู้ที่มาเข้าชมนิทรรศการฯ ด้วยมาตรการด้านสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ทางเข้าชมนิทรรศการฯ มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ไปจนถึงการทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณในพื้นที่และจำกัดการเข้าชม 20 ท่าน/รอบ สอบถามข้อมูลและติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/museumsiamfan และ www.museumsiam.org หรือโทร 02-225-2777

นิทรรศการ “หวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย” จะมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่

1. Introduction

เพื่อบอกเล่าบอกเล่าประวัติศาสตร์สังคมไทยบอกเล่าปรากฏการณ์หวยที่ไม่ใช่แค่การเสี่ยงโชคปรากฏการณ์ระดับประเทศที่เชื่อมโยงคนไทย ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แม้บางคนจะไม่เคยเล่นหวย แต่เชื่อมั่นได้ว่า ย่อมต้องเคยสัมผัสบรรยากาศของหวย ผ่านวลี คำอุทาน หรือพาดหัวข่าวที่เข้ามาปะทะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าซื้อหวยไม่เคยถูก แต่ถูกใจคำเหล่านี้ นั่นก็เป็นเพราะหวยได้ยึดโยงเราไว้ด้วยกัน ผ่านความหวัง ความเชื่อ ความศรัทธา การไขว่คว้าโอกาส หรือกระทั่งคำยาก ๆ ที่เรียกว่า โครงสร้างทางสังคม

2. Timeline และ ตัวเลขสถิติ

กำเนิดความเป็นมาของหวย ก ข และลอตเตอรี่พร้อมตัวเลขที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยประเด็นเกี่ยวกับกำเนิดหวยและล็อตเตอรี่ ในประเทศไทย ซึ่งการเกิดขึ้นของหวยนั้นเนื่องจากเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ประชาชนไม่นำเงินออกมาใช้หมุนเวียน รัชกาลที่ 3 จึงให้เจ้าสัวหง ออกหวย ก ข ซึ่งทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจขึ้นซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนที่ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ใช้ในระบบเศรษฐกิจ จนถึงการยกเลิกหวย ก ข เมื่อ 2460

ลอตเตอรี่ เกิดขึ้นจากความต้องการระดมทุนของรัชกาลที่5 เพื่อนำเงินมาให้กับ กลุ่มพ่อค้าที่นำสินค้ามาจัดแสดงในคราวเปิดพิพิธภัณฑ์ที่อาคารคองคอเดีย ในรัชกาลที่ 6 เมื่อได้ทรงก่อตั้งกองเสือป่าขึ้น ก็ทรงมีความประสงค์จะหาเงินมาเพื่อซื้อปืนให้กับกองเสือป่า จึงทรงให้ออกสลากเสือป่าขึ้นในชื่อว่า “ลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาท” โดยออกปีละครั้ง ในปี 2466-2467 เงินที่ได้จากการขายลอตเตอรี่นี้ พระราชทานให้ซื้อปืนให้กับกองเสือป่า และพระราชทานนามปืนรุ่นนี้ว่า “ปืนพระราม 6” ต่อมาลอตเตอรี่ได้เปลี่ยนรูปแบบการออกและวัตถุประสงค์ในการออกรางวัลเป็นสลากกินแบ่ง ที่ยังคงนำรายได้ส่วนหนึ่งมาสร้างสาธารณกุศลถึงปัจจุบัน

คน –เล่น-หวย โอกาสถูกหวยจากลอตเตอรี่ 1,000,000 เลข ไม่ง่ายที่จะคาดเดารางวัลตัวเลขบนสลาก แต่ตัวเลขสถิติที่จะได้เห็นเหล่านี้ จะช่วยให้คุณคาดเดาได้ว่า คน –เล่น-หวย เชื่อมโยงกันอย่างไร ในจักรวาลสลากใบน้อยนี้

3. โครงสร้างตลาด ยี่ปั๊วหวย คนขายหวย และโควตาหวยผู้พิการ

แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของการกระจายสลาก กลไกการสร้างมูลค่าของสลาก กลไกหนึ่งที่สำคัญของวงการสลากกินแบ่งหรือที่เรียกอย่างสามัญคือ พ่อค้าคนกลาง ยี่ปั๊ว หรือเสือกองสลากในอดีต เป็นผู้ที่กำหนดตลาดของสลากกินแบ่งอย่างจริงและมีส่วนสำคัญมากในการที่จะทำให้กองสลากสามารถจำหน่ายสลากได้ นอกจากนี้กลไกราคาสลากกินแบ่งยังถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางกลุ่มนี้ด้วย กลไกตลาดนี้ส่งผลถึงผู้ค้าเร่และผู้ซื้อ เนื้อหาส่วนผู้ค้าเร่ จะนำเสนอวิถีชีวิตของผู้ค้าสลากรายย่อยที่ได้รับสลากมาจำหน่าย กลวิธีในการขาย ชีวิตความเป็นอยู่ในการเดินทางมาค้าสลาก

4. ความหวังของคนเล่นหวยและความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

วิถีชีวิตและความเชื่อของผู้ซื้อหวย สลาก แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนไทยไม่สามารถหลุดพ้นจากความเชื่ออันเป็นรากเหง้าดั้งเดิม การเสี่ยงโชคจึงต้องพึ่งพาผี พระ เทวดาตามความเชื่อของแต่ละคน ตรรกะของความหวังของคนเล่นหวยที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย

พิเศษกับการจัดแสดงนิทรรศการ บริเวณกลางแจ้ง ณ ลานนิทรรศการ

เหมือนกับการทดลองเชิงการเรียนรู้เรื่องความเชื่อในผีตะเคียนว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาลโชคลาภได้ โซนนี้จึงได้ตั้งโจทย์ว่า กว่าตะเคียนต้นหนึ่งจะใบ้หวยได้ ต้องมีอะไรบ้าง แล้วถ้าตะเคียนเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม ตะเคียนยังจะสามารถให้หวยอีกหรือเปล่า ในโซนนี้เราจะทำให้ตะเคียนมีหลายรูปแบบเพื่อเรียนรู้กัน เช่น ไม้ตะเคียนเป็นเซิร์ฟสเก็ต เป็นเรือ การพันผ้าเจ็ดสี หรือแมวที่อาศัยอยู่ที่ตะเคียน โซนตะเคียนจึงเป็นเหมือนโซนการเรียนรู้เรื่องราวของความเชื่อของคนไทยที่เชื่อมโยงกับความหวังของคนเล่นหวย

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!