13 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กับ 13 สถานที่น่าเรียนรู้สวยๆ ในเมืองไทย

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การเดินทางท่องเที่ยว ถือเป็นวิธีเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกแบบหนึ่ง ที่ทุกเพศทุกวัย ไมว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ วัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ สามารถทำได้ และได้รับความบันเทิง ความสนุกสนาน และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากเรื่องราวมากมายรอบตัวไปพร้อมกัน

ดังนั้น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.จึงได้ร่วมมือกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คัดเลือกกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ของตนเองจำนวน 13 กิจกรรมจากพื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่งของ อพท.มาแนะนำ

และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจอยาก “เที่ยวไปเรียนรู้ไป” ซึ่งตรงกับแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มุ่งหวังการท่องเที่ยว ที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง โดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม  ไม่เน้นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที่เน้น “คุณค่า” ของชุมชนเป็นสำคัญ

หากเพื่อนๆ คนไหนสนใจกิจกรรมสนุกๆ เหล่านี้ ก็สามารถวางแผนเดินทางไปเที่ยวกันได้ บอกเลยว่า แต่ละแห่งไปเที่ยวได้ทุกช่วง ทุกเวลา พร้อมแล้วก็คว้าเป้ใบโปรดของคุณ แล้วออกเดินทางไปท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ตามที่ชอบกันได้เลย

#————————————————–#

 Creative Tourism Thailand New Destinations (2)

บ้านน้ำเชี่ยว

Creative Tourism Thailand New Destinations (3)

การทำตังเม

Creative Tourism Thailand New Destinations (4)

การทำงอบ

1. เรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิมจาม บ้านน้ำเชี่ยว Muslim Cham’s Way of Life at Ban Nam Chiao

บรรพบุรุษของมุสลิมจามบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นั้นอยู่ที่อาณาจักรจามปาประเทศเวียดนาม ก่อนที่จะอพยพโยกย้ายมาที่กัมพูชา และประเทศไทย ในช่วงสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์

มุสลิมจามกลุ่มหนึ่งได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชุมชนบ้านครัว กรุงเทพมหานคร กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ที่ปากคลอง จังหวัดระยอง และอีกกลุ่มหนึ่งได้ตั้งรกรากอยู่ทางภาคตะวันตกสุดของประเทศ ที่บ้านน้ำเชี่ยว และได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมชนสองศาสนา สามวัฒนธรรม” ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสอดประสานกลมกลืนของกลุ่มชุมชนมุสลิม ไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีน ในขณะที่ยังคงธำรงรักษาศาสนาและวัฒนธรรมของตนได้อย่างแน่นแฟ้น

สุรัตนา ภูมิมาโนช คือผู้ที่จะแนะนำและเชื่อมต่อ ให้นักท่องเที่ยวได้พบกับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญของชุมชน เพื่อร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจมรดกวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมุสลิมจาม บ้านน้ำเชี่ยว ชนมุสลิมภาคตะวันออกของประเทศ

นักท่องเที่ยวจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ผ่านการลงมือ งมหอยปากเป็ด เย็บ “งอบบ้านน้้าเชี่ยว” ดึง ตังเมกรอบ และ ทำ “ขนมยาหน้า” ซึ่งถือเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในวัฒนธรรมมุสลิมจามบ้านน้ำเชี่ยวเท่านั้น โดยอาศัยวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมแท้จริงและดั้งเดิมของชุมชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสุรัตนา ภูมิมาโนช (พี่หน่อย)

ที่ตั้ง: 42 หมู่ 1 ต.น้้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

โทรศัพท์:08-4892-5374

#————————————————–#

Creative Tourism Thailand New Destinations (3)

2.เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน: บ้านบางละมุง Coastal Fishery at Ban Bang Lamung

ท่ามกลางแสงสีของเมืองพัทยาที่อยู่ในเวิ้งอ่าวด้านหนึ่ง และท่าเรือแหลมฉบังอันพลุกพล่านในเวิ้งอ่าวอีกด้านหนึ่ง คุณธวัชชัย ประคองขวัญและคุณนพพร ศรีเกษตร ซึ่งเป็นผู้นำของ”กลุ่มประมงเทศบาลบางละมุง” ยืนหยัดที่จะดำรงวิถีชีวิตประมงแบบพื้นบ้านในพื้นที่ซึ่งระหว่างความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรม

ชุมชนยืนยันที่จะยึดถืออาชีพทำการประมงเพื่อเลี้ยงครอบครัวด้วยการสืบทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตประมงชายฝั่ง การกันพื้นที่ชายฝั่งเป็นเขตอนุรักษ์และการจัดตั้ง “ธนาคารปูม้า” ในช่วงเวลาไม่กี่ปี ชุมชนประสบผลสำเร็จที่จะฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง และด้วยความภาคภูมิใจของความเป็นชุมชนประมงเก่าแก่ของเมืองพัทยา

ชุมชนบ้านบางละมุงได้เลือก “จั่นดักปูม้า” ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงดั้งเดิมของชุมชน ให้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งทางทรัพยากรทางทะเลของชุมชน (ปูม้า) และขณะเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความขยันหมั่นเพียรของผู้ประกอบอาชีพประมงของบ้านบางละมุง

นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของการทำประมงของเมืองพัทยาในอดีต เรียนรู้ การถักอวน การทำจั่นดักปู การลงอวนดักปู การเลี้ยงหอยหวาน การตกหมึก และกิจกรรมทางทะเลต่าง ๆ

กิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจากเป็นการสืบสานเรียนรู้การท้าอาชีพประมงของเมืองพัทยาแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจ “จิตวิญญาณ” ดั้งเดิมของพื้นที่เมืองพัทยาอีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณธวัชชัย ประคองขวัญ และคุณนพพร ศรีเกษตร

ที่ตั้ง: 98 ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์: 08-6816-9003

#————————————————–#

Creative Tourism Thailand New Destinations (15)

3.เรียนรู้ นาฏศิลป์สุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย Sukhothai Classical Dancing Class

วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยในฐานะที่เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนาฏศิลป์ของชาติ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เกี่ยวข้องนาฏศิลป์พื้นบ้านของสุโขทัย เช่นการตีกลองและรำ “มังคละสุโขทัย” หรือ”ระบำลีลาลายสังคโลก”

ซึ่งอาจารย์มัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์ และอาจารย์อโนทัย ส้มอ่า อาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยได้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายของเครื่องถ้วยสังคโลก ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและชุมชนมาผสานเข้ากับนาฏศิลป์ไทย

นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ การแต่งกายของนาฏศิลป์ไทย เรียนรู้ภาษานาฏศิลป์ (จีบยาว ยืนเข่า ทลายท่า ฯ ) ฝึกท่านาฏยศัพท์เบื้องต้น (วงจีบ ฉายเท้า กล่อมไหล่ ฯ) ก่อนที่จะได้รับชมและ ทดลองเรียนรู้ร่ายรำ ระบำลีลาลายสังคโลกด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับแรงดลใจจากพื้นที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: อาจารย์มัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์ และอาจารย์อโนทัย ส้มอ่า

ที่ตั้ง: 5 หมู่ 4 วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ. เมือง จ.สุโขทัย

โทรศัพท์: อาจารย์มัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์ โทร.08-6782-4945, อาจารย์อโนทัย ส้มอ่า โทร.09-1661-5996

#————————————————–#

Creative Tourism Thailand New Destinations (5)

4. เรียนรู้สังคโลกบ้านเกาะน้อย เกศอนงค์ พูนดี Sukhothai Celadon Workshop at Ban Koh Noi

บ้านเกาะน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ริมฝั่งแม่น้ำยม ตำบลหนองอ้อ อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งหัตถอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องสังคโลกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-22 เนื่องจากขุดพบเตาเผาเครื่องสังคโลก (เตาทุเรียง) จำนวนมากมายเรียงรายไปตามริมฝั่งแม่น้้ายม

นอกจากจะพบเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งไม่เคลือบ และแบบเคลือบสีเขียวไข่กาหรือเซลาดอนแล้ว ที่บ้านเกาะน้อยยังพบตุ๊กตาสังคโลกเป็นจำนวนมากซึ่งเชื่อได้ว่าอาจเป็นแหล่งผลิตสำคัญ

เกศอนงค์ พูนดี ในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่บ้านเกาะน้อย และยึดอาชีพช่างปั้นเครื่องสังคโลกในชุมชนบ้านเกาะน้อยมาเป็นเวลานานนับสิบปี นอกจากจะสามารถบอกเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนในฐานะของชุมชนผลิตสังคโลกที่สำคัญแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสังคโลกแบบบ้านเกาะน้อย รวมถึงการปั้นแบบขึ้นรูปอิสระเป็นตุ๊กตาสังคโลกพร้อมกับการเรียนรู้รูปแบบและความเชื่อของชุมชนเกี่ยวกับ “ตุ๊กตาเสียกบาล”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณเกศอนงค์ พูนดี

ที่ตั้ง: 139/1 ม.5 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

โทรศัพท์: 09-5314-1380

#————————————————–#

Creative Tourism Thailand New Destinations (5)

Creative Tourism Thailand New Destinations (6)

5.เรียนรู้พระเครื่องเมืองสุโขทัย บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ Sukhothai Votive Tablet Workshop

“พระพิมพ์ของเมืองสุโขทัย” ทั้งที่ขุดพบจากเมืองเก่าสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยจำนวนไม่ต่ำกว่า 850 แบบที่รวบรวมไว้โดย “บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์” ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองสุโขทัย

นอกจากจะเป็นแหล่งสำหรับเรียนรู้รูปแบบและลักษณะทางศิลปะของพระพิมพ์แบบต่างๆ แล้ว พระพิมพ์จำนวนมากเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและความเชื่อในทางพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของผู้คนในอาณาจักรสุโขทัยเมื่อครั้งอดีต

นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้รูปแบบของพุทธศิลป์สุโขทัยในแบบต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้เรียนรู้การเตรียมดิน การ “พิมพ์พระ” และการเผาเพื่อให้ได้พระพิมพ์ดินเผาเนื้อแกร่งจากคุณณรงค์ชัย และคุณญาณภัทร์ โตอินทร์ ซึ่งสามารถให้ความรู้ทั้งในด้านประวัติของพระพิมพ์เมืองสุโขทัยและในด้านเทคนิคของการพิมพ์พระ

การร่วมทำกิจกรรม “พิมพ์พระ” ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ได้ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในการ “สืบต่อพระพุทธศาสนา” ตามคติโบราณของไทยที่นิยมทำพระพิมพ์ดินเผา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณณรงค์ชัย โตอินทร์ (พี่กบ) และ คุณญาณภัทร์ โตอินทร์ (พี่แก้ม)

ที่ตั้ง: 51/7 หมู่ 8 บ้านเชตุพน ต้าบลเมืองเก่า อ้าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์: 08-9643-6219, 08-1197-0535

#————————————————–#

 Creative Tourism Thailand New Destinations (13)

Creative Tourism Thailand New Destinations (14)

6. เรียนรู้ เซรามิคสุโขทัย ภารุจีร์ บุญชุ่ม Sukhothai Ceramic Workshop

การ “ปั้นสัตว์มงคลสุโขทัย” ในรูปแบบของเซรามิคที่ผ่านการปั้น การเผาและการเคลือบ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตารูปสัตว์สังคโลกขนาดเล็ก (figurines) ของอาณาจักรสุโขทัย ที่ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของงาน “ศิลปะพื้นบ้าน” ที่มีคุณค่าทางประติมากรรมของสุโขทัยอีกประเภทหนึ่ง

ภารุจีร์ บุญชุ่ม เป็นชาวสุโขทัยรุ่นใหม่ที่มีความสนใจศึกษาการปั้นงานเซรามิคด้วยตนเอง และด้วยการแสวงหาแรงบันดาลใจผ่านพื้นที่ของเมืองสุโขทัยจนเกิดเป็นผลงานเซรามิคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะได้แรงดลใจมาจากสัตว์มงคลของสุโขทัยในอดีตที่ยังคงมีความหมาย ความสำคัญอยู่ในความเชื่อหรือชีวิตประจ้าวันของชาวสุโขทัย เช่น นกคุ้ม ปลาพระร่วง หรือลวดลายรูปสัตว์และพรรณพืชจากแผ่นกระดานชนวนสมัยสุโขทัยของวัดศรีชุม ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การประยุกต์และการผสมผสานวิธีการปั้น การเคลือบแบบดั้งเดิมให้เป็นผลงานเซรามิคร่วมสมัยที่ยังคงมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อและตำนานของกรุงสุโขทัยในอดีต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณภารุจีร์ บุญชุ่ม (ปุย)

ที่ตั้ง: Puipood Ceramic 170/5 หมู่1 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทรศัพท์:  08-9484-9136

#————————————————–#

Creative Tourism Thailand New Destinations (4)

Creative Tourism Thailand New Destinations (6)

7.เรียนรู้งานปั้นและเขียนลายสังคโลก สุเทพสังคโลก Ceramic Forming and Painting Workshop

อาณาจักรสุโขทัยได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสังคโลก เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกที่สำคัญมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18-20 ซึ่งนอกจากผลิตเพื่อใช้ทั้งในชีวิตประจ้าวันและในรูปแบบของประติมากรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบกับสถาปัตยกรรมของยุคสมัยแล้วยังผลิตขึ้นเพื่อเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

แม้ในปัจจุบันเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัยยังคงเป็นที่นิยมสำหรับนักสะสมและพิพิธภัณฑ์จากทั่วโลก ในปัจจุบัน ที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการผลิตเครื่องสังคโลกทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ที่อาศัยวิธีการปั้น การเคลือบ การเขียนสีและลวดลายตามอย่างในอดีต เช่นที่ สุเทพสังคโลก ที่นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบและลวดลายของเครื่องสังคโลกได้ก่อนที่จะทดลองปั้น เขียนลวดลายได้ด้วยตนเอง โดยผ่านการแนะนำจากช่างผู้ช้านาญการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเนื้อละเอียดชนิดแตกลายงาสีเขียวไข่กาทีเรียกว่า เซลาดอน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณอลงกต สุขดี (หนึ่ง)

ที่ตั้ง: 203/2 หมู่ 3 ต้าบลเมืองเก่า อ. เมือง จ.สุโขทัย

โทรศัพท์: 08-4494-8890

#————————————————–#

 Creative Tourism Thailand New Destinations (12)

Creative Tourism Thailand New Destinations (11)

8.เรียนรู้เขียนลวดลายสังคโลกลงผืนผ้า บ้านปรีดาภิรมย์ Sukhothai Motive: Art Workshop

กิจกรรมการเรียนรู้และวาดลวดลายสังคโลกผ่านผืนผ้าของบ้านปรีดาภิรมย์ โดยคุณธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและความหมายของลวดลายสังคโลก ซึ่งถือเป็นงานหัตถอุตสาหกรรมที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย

ลวดลายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลวดลายสัตว์ (ลายปลา ลายนกคุ้ม) ลวดลายพืชพรรณ (ลายดอกบัว ต้นไม้) และลวดลายเรขาคณิตแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต สังคม ความเชื่อและรูปแบบศิลปะเฉพาะของสุโขทัย การเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความส้าคัญของลวดลายต่างๆ ของนักท่องเที่ยวพร้อมกับการลงมือคัดลอกหรือวาดลวดลายลงบนผืนผ้า เสื้อยืดหรือโคมไฟ จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท้าให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของ “จิตวิญญาณของพื้นที่” เมืองสุโขทัย

นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบลวดลายที่มีความเกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่ และเข้าใจอัตลักษณ์ของความเป็นเขตพื้นที่สุโขทัยมากขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ (ฝน)

ที่ตั้ง: 271/1 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

โทรศัพท์: 09-5609-7855

#————————————————–#

Creative Tourism Thailand New Destinations (1)

Creative Tourism Thailand New Destinations (2)

Creative Tourism Thailand New Destinations (7)

 Creative Tourism Thailand New Destinations (16)

9. เรียนรู้งานปั้นและเขียนลายสังคโลก โมทนาเซรามิค Mothana Ceramic Workshop

เครื่องเคลือบดินเผาสมัยสุโขทัย ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ในนามของ “เครื่องสังคโลก” เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คุณเฉลิมเกียรติ และคุณอนุรักษ์ บุญคง ผู้ก่อตั้ง “โมทนาเซรามิค” ได้ผสมผสานรูปแบบการปั้น การเคลือบและเทคนิคการเผาแบบดั้งเดิมจนสามารถพัฒนาการปั้นและสร้างสรรค์ลวดลายและการเคลือบสีของตนเองจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

โมทนาเซรามิคจึงเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้ ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อที่จะแปร “จิตวิญญาณของพื้นที่” และ “ความจริงแท้ดั้งเดิม” ออกมาเป็นผลงานผ่าน การปั้นด้วยมือ (hand forming) การกด (Jiggering) และการใช้แป้นหมุน การวาดลวดลายและการเคลือบให้เป็นผลงานเซรามิคร่วมสมัยของสุโขทัยด้วยตนเอง

โดยอาจแสวงหาแรงบันดาลใจผ่าน “พิพิธภัณฑ์โมทนาเซรามิค” : พิพิธภัณฑ์แห่ง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ของเครื่องสังคโลก ที่จะมีส่วนท้าให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบความท้าทายศักยภาพของตนเองในการสร้างผลงานเซรามิค

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณเฉลิมเกียรติ (อู๊ด) และคุณอนุรักษ์ (ไก่) บุญคง

ที่ตั้ง: 912 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

โทรศัพ: 09-9369-8263, 08-6442-4745

#————————————————–#

Creative Tourism Thailand New Destinations (10)

Creative Tourism Thailand New Destinations (18)

10.เรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านด่านซ้าย แม่คำพัน อ่อนอุทัย Dan Sai Delicacies Cookery Class

ด่านซ้าย เป็นเมืองในหุบเขา ที่ตั้งอยู่บนที่ราบระหว่างภูเขาและแม่น้้า เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างรอยต่อของวัฒนธรรมล้านช้าง ล้านนาและสยาม จึงมีวัฒนธรรม ความเชื่อที่ผสมผสานและมีลักษณะจ้าเพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารของเมืองด่านซ้ายมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มี “น้้าสะทอน” (ซึ่งได้มาจากการตำ หมัก ต้มและเคี่ยวใบของต้นสะทอน จนได้น้้าปรุงที่มีกลิ่นหอมที่เป็นพืชประจำถิ่น) เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรุง

แม่คำพัน อ่อนอุทัย ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 ด้านโภชนาการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหาร “สำรับพื้นบ้านเมืองด่านซ้าย”จะเป็นผู้ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ “การกินอยู่อย่างคนด่านซ้ายไทเลย”

ที่นี่นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมด้านอาหารของคนด่านซ้าย (วัตถุดิบ กรรมวิธีการปรุง) แล้ว จะได้ลงมือปรุงอาหาร “สำรับพื้นบ้านเมืองด่านซ้าย” ที่ประกอบด้วยอาหารประเภท แกงซั่ว ซุบหน่อไม้ แจ่ว (ปลา) ลาบ (หมู) และหมก (ไก่) รวมถึงการใช้ “น้้าผักสะทอน” เป็นเครื่องปรุงรส

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณคำพัน อ่อนอุทัย

ที่ตั้ง: 162 หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

โทรศัพท์: 0-4208-7450, 08-7217-8104

#————————————————–#

 Creative Tourism Thailand New Destinations (1)

Creative Tourism Thailand New Destinations (9)

11. เรียนรู้การทาผ้าห่มนวมเชียงคาน ร้านสุณีพร Chiang Khan Cotton Quilt Workshop

เมืองเลยมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความหนาวที่สุดในประเทศไทย และด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แห้งแล้งและหนาวเย็น เมืองเลยจึงเป็นพื้นที่ปลูกฝ้ายที่มีคุณภาพในอดีต

“ผ้าห่มนวมเชียงคาน” เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้การปลูกฝ้ายของจังหวัดเลยจะลดน้อยลงกว่าเดิมอย่างมาก แต่ “ผ้าห่มนวมเชียงคาน” ยังคงสืบเนื่องการผลิตมาจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาของการทำผ้าห่มนวมเชียงคาน จึงเป็นการผสมผสานระหว่างผลงานของธรรมชาติร่วมกับภูมิปัญญาของชุมชนที่จะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

การท้าผ้าห่มนวม ถือเป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบทอดมานับตั้งแต่อดีต การนำดอกฝ้ายมาแปรเปลี่ยนให้เป็นผืนผ้านวมที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั้น เป็นกรรมวิธีที่ดูเรียบง่ายแต่น่ามหัศจรรย์ การเรียนรู้การปูแผ่นฝ้ายลงบนตารางของเส้นด้ายที่ขึงตรึงอยู่กับ “กง” แล้วค่อยๆ “ผุน”

โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจการเรียนรู้ภูมิปัญญาการท้าผ้าห่มนวมกับจ่าเอกทองหล่อ เสวตวงษ์และผู้เชี่ยวชาญในการทำผ้าห่มนวม จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งของการทำความเข้าใจมรดกวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะท้าให้นักท่องเที่ยวเองได้ทาความเข้าใจ “จิตวิญญาณของพื้นที่” ผ่านการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: จ่าเอก ทองหล่อ เสวตวงษ์

ที่ตั้ง: 215 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

โทรศัพท์: 04-2821-1468

#————————————————–#

 Creative Tourism Thailand New Destinations (17)

12. เรียนรู้การทา “ตุงค่าคิง” วัดพระเกิด ชุมชนวัดพระเกิด Lanna Ceremonial Flags (Tung) Workshop at Phra Kerd Temple

ตุง คือ ธงแขวนในวัฒนธรรมล้านนาประเภทหนึ่ง ใช้ประกอบในการประดับหรือประกอบพิธีกรรม ตุงล้านนามีหลากหลายรูปแบบ อาจทำด้วยกระดาษ ผ้า ไม้หรือโลหะ

ในจังหวัดน่านมีความเชื่อและการทำ “ตุงค่าคิง” (ตุงก้าคิง) หรือตุงที่ขนาดความยาวเท่ากับความสูงของผู้ทำหรือผู้อุทิศ (ค่า-เท่ากับ/คิง-ตนเอง) โดยถือว่าเป็นการทำเพื่อการเสดาะห์เคราะห์หรือจัดทำขึ้นในช่วงพิธีสงกรานต์หรือช่วงปีใหม่ของล้านนา

คุณลุงคำรบ วัชราคม คือผู้น้าที่บุกเบิกการท้า “ตุงค่าคิง” ให้เป็นกิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชนวัดพระเกิด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และเป็นพื้นที่ของการศึกษาเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ความหมาย ความสำคัญของ “ตุงค่าคิง” ผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง

นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ความหมายของสัญลักษณ์ในตุงที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมของพุทธศาสนา และนักท่องเที่ยวจะได้ถวายตุงให้กับพระสงฆ์ของวัดตามพิธีกรรมของคนล้านนา การท้าตุงค่าคิง ที่วัดพระเกิดจึงไม่เป็นเพียงแต่การเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของชุชนเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวจะได้เข้าร่วมในความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนด้วย
แม้ว่าในปัจจุบัน คุณลุงคำรบ วัชราคม จะยุติภาระกิจของการเป็นผู้สอนและการสื่อความหมายของการท้า “ตุงค่าคิง” ให้นักท่องเที่ยวอย่างไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ตาม แต่สมาชิกของชุมชนวัดพระเกิดยังคงพร้อมที่จะสืบทอดภาระกิจนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ชุมชนวัดพระเกิด วัดพระเกิด ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ. น่าน

โทรศัพท์: 08-1882-3188

#————————————————–#

Creative Tourism Thailand New Destinations (8)

Creative Tourism Thailand New Destinations (7)

13. เรียนรู้การทาลูกปัดแบบโบราณ สมนึก ทองรักชาติ U-Thong Bead Making Workshop

อาณาจักรทวารวดีในอดีตเป็นรัฐพุทธศาสนาโบราณที่สำคัญของลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา เติบโตและรุ่งเรืองขึ้นในฐานะเป็นเมืองท่าที่ติดต่อค้าขายกับต่างชาติ อาณาจักรทวารวดีเป็นดินแดนที่เชื่อมโยงอารยธรรมทั้งจากจีน อินเดียและวัฒนธรรมอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลออกไป

“เมืองโบราณอู่ทอง” อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นอกจากจะปรากฏคูน้ำคันดินที่แสดงให้เห็นว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณในยุคทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16) และพบโบราณวัตถุเช่นธรรมจักรศิลาที่แสดงให้เห็นอิทธิพลของพุทธศาสนาแล้ว ยังพบลูกปัดโบราณจ้านวนมากที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กับอาณาจักรสำคัญของโลกเช่น อินเดีย อาหรับและโรมัน ลูกปัดที่พบมีทั้งที่ผลิตจากดินเผา กระดูกสัตว์ หิน แก้วและทองคำ

การเรียนรู้การร้อยลูกปัดและการผลิตลูกปัดแก้ว โดยสำนึก ทองรักชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาและความสำคัญของลูกปัด “ทวารวดี” ในฐานะที่เป็นวัตถุพยานของความมั่งคั่งในอดีตของอาณาจักรโบราณของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมโยงกับอารยธรรมอื่นๆ ของโลก

และในขณะเดียวกัน การร้อยลูกปัดและการผลิตลูกปัดของนักท่องเที่ยวก็จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความสำคัญ ความประณีตของการผลิตลูกปัดผ่านศักยภาพของตนเอง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสมนึก ทองรักชาติ

ที่ตั้ง: 1111/2 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์: 08-6393-5353

ขอบคุณข้อมูลจาก: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (อพท.)

 

อัพเดตข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร รีสอร์ทได้ทุกวัน
และกด Like ร่วมเป็นแฟนเพจกับเรา บน Facebook >>คลิกที่นี่เลย!

สามารถส่งกิจกรรมดีๆ ด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม-รีสอร์ท หรือสนใจให้ทีมงานไปรีวิว ได้ที่

e-mail:Triptravelgang@gmail.com

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!