สนุกครบรส! 3 เส้นทางเที่ยวตามรอยพระบาท เชียงราย ธรรมชาติและอากาศดีสุดๆ

ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต่างทุ่มเททรงงานหนัก เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการ จึงเกิดขึ้นในทุก พื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย และโครงการฯ เหล่านี้นอกจากจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องชาวไทยแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนและเรียนรู้ของนักเดินทางที่สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมืองท่องเที่ยวแห่งขุนเขาและธรรมชาติ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สวยงามและน่าไปเที่ยวอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น โครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง จ.เชียงราย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จ.พะเยา เป็นต้น เราจึงอยากชวนให้ทุกคนไปเที่ยว ไปเรียนรู้ และไปสัมผัสกับเส้นทางตามรอยพระบาท ที่ต้องควรหาโอกาสไปเช็คอินกันสักครั้ง

ท่องเที่ยวเชียงรายวันธรรมดา (1)

1.โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำ จ.เชียงราย

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เผยความงดงามทั้งทัศนียภาพ และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสาน

จนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนแวะเวียนมาสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมนานาพรรณไม้ที่งอกงาม และสัมผัสทัศนียภาพอันร่มรื่นสบายตาอย่างไม่ขาดสาย

ท่องเที่ยวเชียงรายวันธรรมดา (9)

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จย่าแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.แม่สาย ประกอบไปด้วยชนเผ่าอาข่า ลาหู่ จีนก๊กมินตั๋ง ไทใหญ่ ไทลื้อ และไทลัวะ มากกว่า11,000 ชีวิต

โดยสมเด็จย่าทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านบนดอยตุง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยภูเขาและชาวชาวไทยภาคเหนือให้คงอยู่ตลอดไป

 • อัตราค่าเข้าชม (บัตรรวม การเข้าชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และหอพระราชประวัติ) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ราคา 150 บาท เด็กที่ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าชมฟรี
 • มีรถสองแถวบริการ ตั้งแต่ 07.00 น. รถออกทุก 20 นาที

ท่องเที่ยวเชียงรายวันธรรมดา (8)

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จย่า
 • ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือของดอยตุง อาทิ ผ้าทอมือ เสื้อผ้า พรมทอมือ ของตกแต่งบ้าน

กิจกรรมห้ามพลาด

 • เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของโครงการที่หอพระราชประยะติ
 • ร้านมุมกาแฟ โครงการพัฒนาดอยตุง จิบกาแฟสดรสเยี่ยมของโครงการ เวลา 08.00 -17.00น.

ที่ตั้ง: โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง อาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา:  07.00 – 17.00 น.โทร. 0-5376-7015-12

เว็บไซต์: www.doitung.com

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

การเดินทาง: จากตัวเมืองเชียงราย ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ราว45 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปอีกประมาณ15 กม.

#————————————————–#

ท่องเที่ยวเชียงรายวันธรรมดา (2)

2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง จ.เชียงราย

เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยเน้นการปลูกผักภายใต้โรงเรือนและลดการใช้สารเคมี ตลอดจนมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ดี จึงทำให้บ้านผาตั้งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในบทบาทชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งสำคัญของ จ.เชียงราย

เดิมเคยเป็นหน่วยงานย่อยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง และได้รับการปรับปรุงพื้นที่จากชาวบ้านหมู่บ้านผาตั้ง บ้านร่มฟ้าผาหม่น และบ้านศิลาแลง โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลินิธิโครงการหลวง โปรดให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ชาวบ้าน

ท่องเที่ยวเชียงรายวันธรรมดา (3)

และมีการปรับพื้นที่ภายในศูนย์ฯ เพื่อวางแผนทดสอบและสาธิตวิธีการปลูกผักและไม้เมืองหนาว รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ เพื่อหล่อเลี้ยงชุมชนที่ประกอบด้วยคนจีนคณะชาติ ม้ง เย้า มูเซอ อีก้อ ไทลื้อ และคนพื้นเมืองมากกว่า 600 ครัวเรือนอย่างทั่วถึง

 • บริเวณดอยผาตั้งช่วงเดือนมกราคม คือช่วงผลิดอกของต้นนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระดอย) เต็มสองข้างทาง

ท่องเที่ยวเชียงรายวันธรรมดา (7)

ท่องเที่ยวเชียงรายวันธรรมดา (6)

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • แปลงทดสอบการปลูกผักและไม้เมืองหนาว ชมพืชผักเมืองเหนือบนแปลงดินกว่า 16 ชนิด
 • ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหม่น ชมดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ทิวลิป ลิลลี่ ฯลฯ
 • ดอยผาตั้ง จุดชมวิวไทย-ลาว และจุดชมทะเลหมอก สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ชมวิถีชีวิตชุนในละแวกใกล้เคียงของชาวเขาเผ่าม้ง ชาวจีนยูนนาน และเย้า
 • อุดหนุนผลิตผลจากโครงการและงานหัตถกรรมของชาวเขา

ท่องเที่ยวเชียงรายวันธรรมดา (4)

ที่ตั้ง: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เปิดให้เข้าชม : ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

โทร. 0-5316-3308

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

การเดินทาง: จากตัวเมืองเชียงราย ใช้เส้นทางเชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ้านเต่า (ทางหลวงหมายเลข 1233, 1733 และ 1152) ประมาณ 50 กม. ต่อมาถึงบ้านเต่า บ้านท่าเจริญ เวียงแก่น-ปางหัด (ทางหลวงหมายเลข 1155) ระยะทางประมาณ 17 กม. และต่อไปยังบ้านปางหัด-ดอยผาตั้ง  อีก 15 กม.

ท่องเที่ยวเชียงรายวันธรรมดา (5)

#————————————————–#

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จ.เชียงราย

จากเมล็ดชาหน้าตาคล้ายเกาลัดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อศึกษาหาวิธีนำมาปลูกในไทย วันนี้จึงเกิดศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันขึ้น เพื่อสานต่อพระราชดำริให้สมบูรณ์

โดยชาน้ำมันไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับเครื่องดื่มชาที่เรานิยมดื่มกัน ซึ่งชาน้ำมันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก ซึ่งในเมืองไทยมีการเพาะปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คามีเลียโอลีเฟร่าที่ได้มาจากเมืองจีน

และผ่านการศึกษาวิจัยจนสามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตเต็มที่ ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่สนใจในสุขภาพ เพราะที่นี่เป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมันอื่นๆ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 150 ไร่

จุดเด่นของศูนย์ฯ คือ ร้านอาหาร “เมล็ดชา” ที่นำเสนออาหารเหนือสไตล์โมเดิร์น และใช้น้ำมันชามาเป็นวัตถุดิบหลัก มี 2 เมนูพระราชทานคือ โครเก็ตเบค่อน แป้งขนมปังทอดไส้มันฝรั่งผสมหมูเบค่อนบด และซุปมะเขือเทศ เปรี้ยวหวานกลมกล่อม และเมนูของหวานอย่างไอศกรีมอัญชันโยเกิร์ต ที่ขอการันตีว่ากินแล้วรู้สึกดีกับมื้ออร่อยนี้อย่างแน่นอน

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • นิทรรศการจัดแสดงความแตกต่างของชาน้ำมันและชาทั่วไป พร้อมบอกเล่าความเป็นมาของไร่ชาน้ำมัน
 • ร้านขายผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ำมันต่างๆ ทั้งน้ำมันชา น้ำมันเมล็ดไนเจอร์ น้ำมันเมล็ดงาม่อน และน้ำมันมะรุมแล้ว ยังมีจำหน่ายเครื่องสำอางค์หลายชนิดที่ผลิตจากน้ำมันชาอีกด้วย

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ชิมอาหารอร่อยสุขภาพดีที่เมล็ดชา ร้านอาหารริมน้ำสุดชิลล์ การันตีว่าทุกจานล้วนใช้น้ำมันชาในการประกอบอาหาร
 • จัดสาธิตกรรมวิธีการสกัดน้ำมันจากเมล็ดชา

ที่ตั้ง: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน 888 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เปิดให้เข้าชม : ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

โทร. 0-5373-4140-2 , 0-5373-4440

เว็บไซต์: www.teaoilcenter.org

ฤดูท่องเที่ยว :ตลอดทั้งปี

การเดินทาง: ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน มุ่งหน้าสู่แม่สาย เมื่อถึงฌาปนสถานสาธารณะแม่สายจะเจอสี่แยกตัดถนนสาย 1149 ให้เลี้ยวซ้าย ศูนย์วิจัยฯ จะตั้งอยู่ทางขวามือ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก: หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท การท่องเทียวแห่งประเทศไทย

#————————————————–#

ติดตามเรื่องราวการเดินทางสนุกๆ จากพวกเราได้ทุกวันคิดถึงที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก คิดถึงเรา TripTravelGang: ทริปทราเวลแก็งค์ คลิกเดียว…กินเที่ยวทุกวัน

 

 

 

 

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!