4 ที่เที่ยวแลนด์มาร์คสุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข

ชวนไปเที่ยวสุโขทัย เมืองหลวงอย่างเป็นทางการแห่งแรกของชาวสยาม ที่ลงหลักปักฐานกันจริงจัง จนกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และนำความภาคภูมิใจมาสู่ชนชาติไทย

“สุโขทัย”  ดินแดนที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมาต่อเนื่องยาวนาน   มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวไทย และเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสือไทย ซี่งถือเป็นจุดกำเนิดของภาษาไทยที่เราใช้สื่อสารกันมาจนถึงทุกวันนี้

ดินแดนแห่งนี้ มีความสวยงามพร้อมสรรพ ทั้งศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน ของอุทยานประวัติศาสต์สุโขทัย ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ รวมถึงยังมีธรรมชาติที่สวยงาม

และยังอุดมสมบูรณ์ นั่นคือ เขาหลวงสุโขทัยที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักเดินป่าทั่วประเทศ

รวมถึงยังมี “ทุ่งทะเลหลวง ดินแดนรูปหัวใจ”  ซึ่งกำลังเป็นแลนมาร์คยอดฮิตของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยว ที่น้อยคนจะรู้ว่า จริงๆแล้ว ที่นี่ไม่ได้มีแค่ความสวยงาม

แต่หากเกิดขึ้นได้จากพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณแห่งนี้จากที่รกร้างว่างเปล่าและตื้นเขิน ให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นแก้มลิงรูปหัวใจ ซึ่งช่วยปัดเป่าบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับชาวสุโขทัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาครับ ตามมาตะลอนเที่ยวทั่วเมืองสุโขทัย  รุ่งอรุณแห่งความสุข ใน 4 สถานที่ ที่เรานำข้อมูลมารีวิวกันในครั้งนี้ครับ ^_^

1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุโขทัย ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเคยมีอำนาจอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ผังเมืองสุโขทัยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีประตูเมืองอยู่ตรงกลางกำแพงเมืองแต่ละด้าน ภายในยังเหลือร่องรอยพระราชวังและวัดอีก 26 แห่ง วัดที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือวัดมหาธาตุ

อุทยานแห่งนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรด้วยความช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโก โดยมีผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมหลายแสนคนต่อปี โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้า ขี่จักรยาน หรือนั่งรถรางสำหรับเที่ยวชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์ฯ ได้

โดยภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง อย่างเช่น วัดมหาธาตุ วัดศรีชุม วัดช้างรอบ วัดศรีสวาย วัดตะพานหิน วัดชนะสงคราม วัดตระพังเงิน วัดตระพังทอง วัดตระพังทองหลาง ฯลฯ

นอกจากนี้ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพ่อขุมรามคำแหงมหาราช และหลักศิลาจารึกจำลอง ไว้ให้ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้มาสักการะ

อีกทั้งยังมีการจำลองกระดิ่งร้องทุกข์ในสมัยสุโขทัย ซึ่งเคยตั้งอยู่ที่หน้าประตูเมืองให้สำหรับไพร่ฟ้าประชาชนได้สั่นกระดิ่งสำหรับร้องทุกข์ต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพราะในสมัยนั้นสุโขทัย ปกครองด้วยระบอบพ่อปกครองลูกนั่นเอง

ที่ตั้ง : ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

2. ทุ่งทะเลหลวง แก้มลิงรูปหัวใจ

ถ้าเกิดมีโอกาสได้นั่งเครื่องบินของสายการบินหนึ่ง มาที่จังหวัดสุโขทัย ระหว่างที่เครื่องกำลังค่อยๆลดระดับเพื่อที่จะแลนดิ้ง ถ้าเรามองออกไปที่นอกหน้าต่างเครื่องบิน เราจะพบกับแผ่นดินรูปหัวใจ “ทุ่งทะเลหลวง”  แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ ที่สร้างขึ้นมาได้อย่างงดงาม

สถานที่แห่งนี้เกิดจากแนวคิดของโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  เพื่อแก้ไขและจัดการปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งให้กับประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย

แม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านกลางเมืองสุโขทัย ในฤดูฝนจะมีน้ำมาก เอ่อท้นเข้าท่วมพื้นที่เมืองสุโขทัย ที่เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนในฤดูแล้ง ก็จะแห้งแล้งเสียจนไม่มีน้ำในการอุปโภคและบริโภค ด้วยการขุดลอกทุ่งทะเลหลวง ซึ่งเดิมเป็นแหล่งน้ำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

และสร้างประตูระบายน้ำเพื่อควบคุม และผันน้ำเข้าคลองธรรมชาติที่มีอยู่เดิมทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำยม และขุดลอกให้มีความลึกเพียงพอที่จะสามารถส่งน้ำไปกักเก็บไว้ตามหนองบึงตามธรรมชาติได้

หลังจากสร้างโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมืองสุโขทัยก็ไม่ประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงอีกเลย อีกทั้งยังมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อชาวสุโขทัย

นอกจากนี้ ใจกลางของทุ่งทะเลหลวง ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ใจกลาง นั่นคือ “พระพุทธรัตนสิริสุโขทัย” ซึ่งนับเป็นพระพุทธรูปที่ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุโขทัยทั้งปวง ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้มาสักการะอีกด้วย

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

3. ตักบาตรยามเช้า วัดตระพังทอง

ยามเช้าๆหลังจากตื่นนอน ถ้าหากได้มาพักค้างแรมในเมืองสุโขทัย แล้วอยากไปหาสถานที่สำหรับทำบุญใส่บาตรล่ะก็ เราแนะนำให้ทุกคน เดินทางไปที่ “วัดตระพังทอง” ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือเป็นวัดที่มีอุโบสถอยู่กลางน้ำ และจะมีสะพานไม้เชื่อมจากตลาดวัดตระพังทองซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ข้างๆกัน ข้ามมายังบริเวณอุโบสถกลางน้ำได้อีกด้วย

ในวันที่อากาศเป็นใจ เราจะได้ใส่บาตรพระที่สะพานกลางน้ำ ท่ามกลางวิวด้านหลังคืออุโบสถกลางน้ำ และมีฉากหลังเป็นเขาหลวงสุโขทัย คิดดู ว่าภาพจะออกมาสวยขนาดไหน !

ที่ตั้ง : ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

4. เครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง

บ้านทุ่งหลวง ตั้งอยู่ในอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  เป็นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมากที่สุดของจังหวัดสุโขทัย  เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านทุ่งหลวงเป็นดินเผาแบบไม่เคลือบผิว เมื่อเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีสีแดง

ต่อมามีการพัฒนารูปแบบขึ้น เช่น หม้อจิ้มจุ่ม ครก แจกัน แก้วน้ำ โคมไฟฉลุ หม้อลายพญานาค รูปปั้นตัวละคร เทพเจ้าต่างๆ ในวรรณคดี  จนกลายเป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงขึ้นมา เพื่อพัฒนาความสวยงามและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยนอกจากจะขายปลีกในหมู่บ้านแล้ว ยังส่งออกขายไปทั่วประเทศอีกด้วย

แรกเริ่มเป็นการ คิดทำของใช้ในชีวิตประจำวันไว้ในครัวเรือน เช่น  หม้อ เตา กระทะ โอ่งน้ำ  ในช่วงว่างจากการทำนา  ใช้วัสดุดินเหนียว ทราย  ในท้องถิ่นนำมาตีปั้น เป็นรูปทรงต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยดินที่ใช้ปั้นเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมด เป้นดินที่หาได้จากภายในหมู่บ้านเอง ทำให้เครื่องปั้นดินเผาของที่นี่ ราคาไม่แพง และคุณภาพดี

ไม่แน่ หม้อจิ้มจุ่มรสแซ่บ ที่เรากินกันมื้อล่าสุด อาจจะเป็นหม้อดินเผา ที่ส่งตรงมาจากบ้านทุ่งหลวง ก็เป็นได้

ที่ตั้ง : 238 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์ : 0 5569 3451

#—————————#

ติดตามเรื่องราวการเดินทางสนุกๆ จากพวกเราได้ทุกวันคิดถึงที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก คิดถึงเรา TripTravelGang: ทริปทราเวลแก็งค์ คลิกเดียว…กินเที่ยวทุกวัน

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!