เที่ยวทางไกล! ใจเกินร้อย ปั่นข้ามประเทศน่าน – หลวงพระบาง

น่าน เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเล็กๆ ของไทยทางภาคเหนือตอนบน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ความงดงาม ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมรดกโลกอย่างหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพียงราว 300 กิโลเมตร โดยมีทิวเขาสูงสลับซับสลับซับซ้อนเป็นแนวกำแพงกั้นกลางเท่านั้น

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (53)

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่ ร่วมเปิดกิจกรรมสองล้อสองแผ่นดิน

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (55)

และหากจะเดินทางไปเยือนก็ต้องใช้เส้นทางจากเขตแนวชายแดนที่บ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ ที่ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพี่น้องสองประเทศไปมาหาสู่กัน

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (54)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (59)

ยิ่งในเวลาอันใกล้นี้ ประเทศไทยและเพื่อนบ้านกำลังจะเปิดประชาคมอาเซียน ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน จึงถูกยกระดับขึ้นมาอยู่ในฐานะด่านสากล ที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ไม่ว่านักท่องเที่ยวไทยจะเดินทางไปเที่ยวลาว หรือคนลาวจะเดินทางมาซื้อสินค้าฝั่งไทย ก็เริ่มคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆ

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (56)

ล่าสุด เราได้มีโอกาสไปเยือนเมืองน่าน พร้อมร่วมกิจกรรมของคนรักการปั่นจักรยาน กับ กิจกรรมสองล้อสองแผ่นดิน “ปั่นซำบายดีน่าน-หลวงพระบาง” ส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง AEC ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน จักรยาน TOTEM โดย หจก.วินไซเคิล และสายการบินไทยแอร์เอเชีย

สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานในครั้งนี้เราจะน่าน – หงสา – ไชยะบุรี – หลวงพระบาง ระยะทางรวมประมาณ 270 กิโลเมตร

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (51)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (57)

สำหรับวันแรกเราเริ่มต้นออกสตาร์ทจากนพรมแดนห้วยโก๋ย อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ซึ่งจุดนี้นักปั่นทุกคนจะต้องทำเอกสารข้ามแดนไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (58)

หลังจากข้ามแดนมาแล้วเส้นทางที่เราเริ่มปั่นจากทางขวา ก็มีการต้องเปลี่ยนฝั่งเป็นทางซ้าย  เพราะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขาวิ่งรถกันทางซ้าย

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (60)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (61)

 ในช่วงแรกๆ นั้นเส้นทางนี้เหมาะกับการปั่นจักรยานมาก เพราะเป็นทางลาดยางยาว มีรถยนต์วิ่งบางเล็กน้อย แต่ในบางช่วงเส้นทางก็มีความลาดชันเป็นระยะๆ  ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซ้อน และอากาศค่อนข้างร้อน

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (68)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (63)

ตลอดเส้นทาง นักปั่นจะต้องใช้ความชำนานในการปั่น และมีเทคนิคในการปั่นขึ้นเนินและลงเนินซึ่งมีความชันที่10-15% ตลอดเส้นทางซึ่ งในการปั่นขึ้นเขาอาจจะต้องระมัดระวังรถที่วิ่งสวนลงจากเขามา และในบางช่วงเป็นทางโค้งรอบเขาจนมาถึงโรงไฟฟ้าหงสาโดย

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (67)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (62)

พื้นที่ตลอดเส้นทางนี้ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย บ้าง ซึ่งนักปั่น อาจจะต้องระวังเวลาที่ปั่นจักรยานด้วย ก่อนปิดการปั่นเส้นทางในวันแรกที่เมืองหงสา รวมระยะทาง 40 กิโลเมตร

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (69)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (70)

วันที่สองเราเริ่มต้นปั่นจากเมืองหงสา – ไปเมืองไชยบุรี วันที่สองนี้ ระยะทางจะไกลขึ้นมาอีกหน่อย รวมแล้ว100 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและค่อนข้างแคบ แถมบางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ และเป็นเส้นทางลาดชันบนภูเขาส่วนใหญ่

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (71)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (84)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (73)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (74)

เส้นทางนี้นักปั่นจะต้องใช้ความอดทน  ความแข็งแรงของรอบขาที่ใช้ในการปั่นขึ้นเขาบางช่วงซึ่งเป็นทางชันขึ้นตลอด ส่วนทางลงก็มีความชันเช่นกัน แถมมีโค้งที่อันตรายหลายโค้งมากๆ นอกจากนี้แล้วยังมีรถยนต์ที่ยังคงวิ่งผ่านเรื่อยๆ การปั่นจักรยานเส้นนี้จึงต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยกันพอสมควร

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (75)

ปั่นไปด้วยกัน

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (76)

เส้นทางค่อนข้างชัน

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (77)

แวะชมวิวเพลินๆ

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (78)

ทางโค้งพอสมควร

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (79)

ทางเรียบเบาๆ ให้พักขาบ่าง ก็มีเหมือนกัน

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (80)

ถนนลาดยางดีพอใช้ได้

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (81)

มีถนนแบบโค้งให้ทดสอบพลังขากันด้วย

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (82)

ถนนผ่านหมู่บ้าน

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (83)

ชมวิวกันอีกจุด ค่อยปั่นต่อ

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (87)

บางช่วงถนนก็ยังไม่เรียบร้อย ต้องปั่นกันดีๆ

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (88)

แวะพัก แวะชมธรรมชาติ

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (89)

หลังจากพักผ่อนกันมาทั้งคืน เช้าวันที่สาม เราก็เริ่มต้นออกเดินทางปั่นกันต่อ จากเมืองไชยบุรี ไปหลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร สำหรับวันสุดท้ายของการปั้นนี้ เส้นทางถนนลาดยาวกว้างดี มีทางขึ้นเขาแค่ช่วงสั้นๆ เท่านั้น และไม่หนักเหมือนกับวันที่สอง

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (91)

แต่เส้นทางก่อนที่จะถึงหลวงพระบางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนสายหลักนั้น รถยนต์ค่อนข้างจะเยอะมากเป็นพิเศษ ตรงนี้นักปั่นต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการขี่พอสมควร

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (92)

เส้นทางนี้สวยงามน่าชมเหมือนกันนะครับ เพราะตลอดเส้นทางจะผ่านทุ่งนาขั้นบันไดสวยงาม มีหมู่บ้านเป็นระยะ ๆ และเมื่อขี่ผ่านโรงเรียน ก็จะมีเด็กๆล าววิ่งมาคอยให้กำลังใจต้อนรับเราเป็นแขกบ้านแขกเมืองเลยทีเดียว

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (72)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (86)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (85)

ก่อนปั่นถึงหลวงพระบาง ช่วงเย็นๆ แบบนี้รถเครื่อง และรถยนต์จะวิ่งกันเยอะมาก เพราะคนเลิกงานกลับบ้านส่วนหนึ่ง เด็กนักเรียนที่ปั่นจักรยานกลับบ้าน และบางส่วนก็จะเดินกลับบ้าน  จึงต้องระมัดระวังในการปั่นเป็นอย่างมาก

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (93)

วิวแม่น้ำโขง

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (95)

พักเอาแรงก่อนปั่นต่อ อีกนิดเดียวถึงเป้าหมาย

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (96)

ปั่นจักรยานมาถึงหลวงพระบางแล้ว  หากมีพลังเหลือก็ต้องไม่พลาดขี่จักรยานเที่ยวชมเมือง สัมผัสวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง แล้วปั้นไปเที่ยวชมวัดสำคัญ อาทิ วัดวิชุน วัดเชียงทอง ชมของดี ณ พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต ไปชมพระอาทิตย์ตกที่พระธาตุพูสี แวะซื้อของฝากที่ตลาดมืด ก่อนเดินทางกลับฝั่งไทย

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (97)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (50)

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว น่าน หลวงพระบาง ลาว ขี่จักรยาน (49)

หากเพื่อนๆ สนใจการเดินทางแบบวัดใจในครั้งนี้ ก็วางแผนการเดินทาง เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า แล้วพาจักรยานคันโปรดออกพร้อมแก็งค์เพื่อน ไปเปิดโลกกว้าง เส้นทางน่าน-หลวงพระบาง กันดูสักครั้ง แล้วคุณจะรู้เส้นทางท่องเที่ยวน่าน-หลวงพระบางนั้นสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจกว่าที่คุณคิดไว้แน่นอน

ขอขอบคุณทริปดีๆ จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานแพร่  (รับผิดชอบพื้นที่แพร่ น่าน อุตรดิตถ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-5452-1127

คำยอดนิยม

error: Content is protected !!